Відварену картоплю кровоточить відгукнулася намір дісталася

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

В одному з наведених нижче слів допущена помилка в постановці наголоси: НЕВІРНО виділена буква, що позначає ударний голосний звук. Випишіть це слово.

Пояснення (див. Також Правило нижче).

Помилка допущена в слові «дісталася». Вірно: дістатися.

Ребуси нормою (постановка наголоси) перевіряються в завданні 4.

Від учнів потрібно виписати одне з чотирьох слів, в якому невірно виділено наголос — ударна голосна позначена великими літерами. У відповідь вписується слово без змін, без виділень великими літерами. Зверніть увагу на букву Е: якщо слово з помилкою містило цю букву, її потрібно писати і у відповіді. Наприклад, з чотирьох слів:

перше має невірно виділене наголос. Виписуємо це слово у відповідь без зміни, з літерою Е. Звертаємо увагу на те, що питання про можливе написанні Е замість Е вирішується просто: перед кожним екзаменованих на іспиті буде бланк, в якому вказані ВСІ дозволені букви і знаки. На даний момент часу в зразках бланках буква Е є.

Для тренування у відпрацюванні навички постановки наголосу РЕШУЕГЕ пропонує як слова з орфоепічних мінімуму ФІПІ (2019 рік), так і слова, які не ввійшли або вийшли з нього.

У завдання з підвищеним рівнем складності поряд зі словами з явно помилковим наголосом включені слова, що мають два варіанти наголосу.

Ребуси словник ФІПІ 2019

Важливою стороною орфоепії є наголос, тобто звукове виділення одного із складів слова. Наголос на листі зазвичай не позначається, хоча в окремих випадках (при навчанні російській мові неросійських) його прийнято ставити.

Відмінні риси російського наголоси — його разноместних і подвіжность.Разноместность полягає в тому, що наголос в російській мові може бути на будь-якому складі слова (книга, підпис — на першому складі; ліхтар, підпілля — на другому; ураган, орфоепія — на третьому і т . д.). В одних словах наголос фіксоване на певному складі і не пересувається при утворенні граматичних форм, в інших — змінює своє місце (порівняйте: тонна — тонни і стіни — стіни — стіни і стіни). Останній приклад демонструє рухливість російського наголоси. В цьому і полягає об’єктивна трудність засвоєння акцентних норм. «Однак, — як справедливо відзначає К.С. Горбачевич, — якщо разноместних і рухливість російського наголоси і створюють деякі труднощі при його засвоєнні, то зате ці незручності повністю викупаються можливістю розрізняти за допомогою місця наголоси сенс слів (борошно — борошно, труси — боягуз, занурення на платформу — занурений у воду) і навіть функціонально-стилістичну закріплених акцентних варіантів (лавровий лист, але в ботаніці: сімейство лаврових).

Особливо важливою в цьому плані видається роль наголоси як способу вираження граматичних значень і подолання омонімії словоформ ». Як встановлено вченими, більшість слів російської мови (близько 96%) відрізняється фіксованим наголосом. Однак залишилися 4% і є найбільш вживаними словами, складовими базисну, частотну лексику мови.

Наведемо деякі правила орфоепії в області наголоси, які допоможуть попередити відповідні помилки.

іменники

банти, нерухомо. наголос на 1-му складі.

Борода, він.п., тільки в цій формі од. ч. наголос на 1-му складі

Бухгалтер, рід. п. мн. ч., нерухоме наголос на 2-му складі

віросповідання, від віру висповідався

диспансер, слово прийшло з англ. яз. за посередництвом франц.яз., де удар. завжди на останньому складі

Жалюзі, з франц. яз., де удар. завжди на останньому складі

Значимість, від дод. значимість

Ікси, ім. п. мн. ч., нерухомо. наголос

квартал, з нього. яз., де наголос на 2-му складі

кілометрів, в одному ряду зі словами

сантиметрів, дециметр, міліметр …

конус, конус, неподвиж. наголос на 1-му складі в усіх відмінках в од. і мн. ч.

Крани, нерухомо. наголос на 1-му складі

Кремень, кремній, удар. у всіх формах на останньому складі, як і в слові вогонь

Лектор, лектор, см. слово бант (и)

місцевості, рід. п. мн. ч., в одному ряду зі словоформой почестями, щелепи …, але Новини

Сміттєпроводи, в одному ряду зі словами газопроводів, нафтопроводів, водопроводів

Некролог, см. Каталог

Новини, новини, але: см. місцевості

ніготь, нігтів, нерухомо. наголос у всіх формах од. ч. Отроцтво, від Отрок — підліток

Партер, з франц. яз., де удар. завжди на останньому складі

Приз, в одному ряду зі словами позиви, відгуки (посла), скликання, але: Відгук (на публікацію)

сиріт, ім. п. мн. ч., наголос у всіх формах мн. ч. тільки на 2-му складі

Засоби, ім. п. мн. ч.

скликання, см. приз

Столяр, в одному ряду зі словами малярії, дояр, школяр …

Шофер, в одному ряду зі словами кіоскЁр, контролери …

імена прикметники

У повних форм прикметників можливо тільки нерухоме наголос на основі або на закінчення. Варіативність цих двох типів у одних і тих же словоформ пояснюється, як правило, прагматичним фактором, пов’язаним з розмежуванням маловживаних або книжкових прикметників і прикметників частотних, стилістично нейтральних або навіть знижених. Справді, маловживаних і книжкові слова частіше мають наголос на основі, а частотні, стилістично нейтральні або знижені — на закінчення.

Ступінь освоєння слова проявляється в варіантах місця наголоси: гурткова та гурткової, запасні і запасні, навколоземного і навколоземного, мінусова і мінусова, очисних і очисних. Подібні слова не включаються в завдання ЄДІ, так як обидва варіанти вважаються правильними.

І все ж вибір місця наголоси викликає труднощі найчастіше в коротких формах прикметників. Тим часом є досить послідовна норма, згідно з якою ударний склад повної форми ряду уживаних прикметників залишається ударним і в короткій формі: красиві — фарбувати — красиві — красиві — красиві; немислимо — немислимий — немислимо — немислимо — немислимо і т. п.

Кількість прикметників з рухомим наголосом в російській мові невелика, але вони часто використовуються в мові, і тому норми наголосу в них потребують коментарів.

Наголос нерідко падає на основу в формі множини, а також в однині в чоловічому і середньому роді і на закінчення в формі жіночого роду: право — право-права — право — право; сірий — сер — сіро — сірки — сірка; Стрункі — будувати — струнка — струнка — струнка.

Подібні прикметники, як правило, мають односкладові основи без суфіксів або з найпростішими суфіксами (к-, -н). Однак так чи інакше виникає необхідність звернення до орфоепічних словником, так як ряд слів «вибивається» із зазначеної норми. Можна, наприклад, говорити: довше і довше, свіжий і свіжий, повний і повний і т. Д.

Слід також сказати і про вимові прикметників в порівняльному ступені. Існує така норма: якщо наголос в короткій формі жіночого роду падає на закінчення, то в порівняльному ступені воно буде на суфіксі її: сильні — сильні, хворих — хворі, жива — жвавіше, струнка — струнка, право — право; якщо ж наголос в жіночому роді варто на основі, то в порівняльному ступені воно і зберігається на основі: красиві — красиві, сумно — сумно, противно — противно. Те ж стосується і форми найвищому ступені.

Ссылка на основную публикацию