Величезна сумка доверху набита картоплею викликала у перехожих глузування

Ціна 74 грн. + 3 подарунки
відправка  Укрпоштою  40  грн.golubci

    Анатолій Караулов 3 років тому Переглядів:

1 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 1/6 Єдиний державний іспит з РОСІЙСЬКІЙ МОВІ Інструкція по виконанню роботи На виконання екзаменаційної роботи з російської мови дається 3,5 години (210 хвилин). Робота складається з 3 частин. Частина 1 включає 30 завдань (А1 А30). До кожного з них дані чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Частина 2 складається з 8 завдань (В1 В8). Відповіді до цих завдань Ви повинні сформулювати самостійно. Частина 3 включає 1 завдання (С1) і являє собою невелику письмову роботу по тексту (твір). Радимо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, яке не вдається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань. Бали, отримані Вами за виконані завдання, сумуються. Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати якомога більше балів. Всі бланки ЄДІ заповнюються яскравими чорними чорнилами. Допускається використання гелевою, капілярної або пір’яний ручок. При виконанні завдань Ви можете користуватися чернеткою. Звертаємо Вашу увагу на те, що записи в чернетці не враховуватимуться при оцінюванні роботи. Бажаємо успіху! A1 A2 A3 A4 Частина 1 При виконанні завдань цієї частини в бланку відповідей 1 під номером виконуваного Вами завдання (A1 A30) поставте знак в клітці, номер якої відповідає номеру обраного Вами відповіді. У якому слові допущена помилка в постановці наголоси: невірно виділена буква, що позначає ударний голосний звук? 1) буряк 2) щемить 3) прозорливості 4) віросповідання У якому варіанті відповіді виділене слово вжито невірно? 1) Усі реставраційні та ОФОРМЛЮВАЛЬНІ роботи проводилися під керівництвом досвідчених фахівців. 2) Автор критичної статті знайти повагу читачів. 3) Треба виробляти навички дипломатично поведінки. 4) Художня гімнастика один з найефектніших і красивих видів спорту. Вкажіть приклад з помилкою в утворенні форми слова. 1) п’ять каструль 2) ширше плечей 3) понад ста сімдесяти кілометрах 4) напоївши чаєм Вкажіть граматично правильне продовження речення. Повернувшись із заслання, 1) книга була закінчена. 2) письменника чекали нові негаразди. 3) письменник оселився у друзів. 4) у письменника не було засобів до існування.

2 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 2/6 A5 Вкажіть пропозицію з граматичною помилкою (з порушенням синтаксичної норми). 1) Ті, хто побував в Делі, захоплювалися багатством фарб столиці Індії. 2) М.Ю. Лермонтову ненависні люди, влачащего життя в «розуму злиднях», виганяють розумних, талановитих, добрих зі свого суспільства. 3) Л. Фейхтвангер говорив, що «має право багато чекати від інших той, хто на себе багато бере». 4) Після закінчення концерту в залі «Жовтневому» довго не вщухали оплески. A7 Яке з наведених нижче пропозицій має бути першим у цьому тексті? 1) Сьогодні однією з найважливіших проблем бізнесу є підбір кваліфікованого персоналу. 2) Наявність перевірених постачальників основа процвітання фірми. 3) Підтримка підприємництва важливий резерв збільшення кількості робочих місць. 4) За оцінками фахівців, потік студентів на інженерні спеціальності збільшився за останнє десятиліття на сорок п’ять відсотків. A6 В якому реченні придаткових частина складнопідрядного речення не можна замінити відокремленим визначенням, вираженим причетним оборотом? 1) Розповідь як спосіб викладу використовується для передачі інформації про такі дії, які розвиваються в хронологічній послідовності. 2) Пам’ятник Петру I, який створив французький скульптор Е.М. Фальконе, склав цілу епоху в розвитку світової монументальної пластики. 3) Швейцарія, яка зберігає в своїх сейфах половину всіх цінних паперів світу, є еталоном країни-банкіра. 4) Пускаючи кулю по похилій поверхні і спостерігаючи за його рухом, Галілей вимірював відстань, яке пройшов куля. Прочитайте текст і виконайте завдання A7 A12. A8 A9 Яке з наведених нижче слів (словосполучень) має бути на місці пропуску в шостому реченні тексту? 1) Іншими словами, 2) Саме 3) Тому 4) Крім того, Яке поєднання слів є граматичною основою в одному з пропозицій або в одній з частин складного речення тексту? 1) фахівці повинні вміти підготувати (і) реалізувати (пропозиція 3) 2) спостерігається попит на менеджерів (пропозиція 2) 3) вони повинні (пропозиція 5) 4) запрошують секретарів-референтів (пропозиція 6) (1) (2) На російському ринку праці спостерігається постійний попит на менеджерів з маркетингу. (3) Ці фахівці повинні вміти підготувати і реалізувати контракти на закупівлю та поставку товару. (4) Існує також великий попит на головних бухгалтерів. (5) Вони повинні мати вищу фінансову або економічну освіту, досвід роботи за фахом, навички роботи з комп’ютером і знати міжнародні системи бухгалтерського обліку. (6) багато фірм запрошують на роботу секретарів-референтів, які вільно володіють іноземними мовами і знають сучасне діловодство. A10 A11 Вкажіть вірну характеристику п’ятого (5) пропозиції тексту. 1) складне з бессоюзной і союзної сурядним зв’язком між частинами 2) просте ускладнене 3) складносурядне 4) складнопідрядне Вкажіть правильну морфологічну характеристику слова володіють (пропозиція 6). 1) дійсне причастя 2) пасивні причастя 3) дієслово 4) прикметник

3 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 3/6 A12 Вкажіть значення слова ДОСВІД в реченні 5. A18 В якому реченні НЕ зі словом пишеться окремо? 1) відтворення будь-якого явища або спостереження нового явища 2) відображення у свідомості людини законів об’єктивного світу 3) сукупність знань, умінь, навичок, набутих в ході практичної діяльності 4) спроба здійснити що-небудь, пробне здійснення 1) (Не) даром Пушкін нагороджує свою героїню прекрасним характером. 2) Поет прославляє любов, (не) дозволяє людині впасти духом. 3) Виявилося, що це (не) придатний інструмент. 4) Дивуючись і (не) доумевая, він продовжував розпитування. A19 В якому реченні обидва виділених слова пишуться окремо? A13 A14 A15 A16 A17 пишеться НН? У присадибній саду покірно нікнут під водячи (1) ой біжить мережею дерева, але квітники у балкона необикновен (2) про яскраві і вишуканості (3) и. 1) 1 2) 1, 2 3) 1, 2, 3, 4) 2, 3 В якому ряді у всіх словах пропущена безударная перевіряється голосна кореня? 1) енціклоп..діст, фант..стічний, перекл..каться 2) м..тафора, бл..стательний, пос..щать 3) р..цензія, подр..сті, ут..нчённий 4) ш..девр, водор..слі, конфл..ктующій У якому ряді у всіх словах пропущена одна і та ж буква? 1) бе..крайній, ні..вергать, і..черпать 2) пр..общіться, пр..одолевать, пр..даточний 3) под..тожіть, об..скать, меж..нстітутскій 4) вз..браться, пр..махнуться, п..забавіть в якому ряду в обох випадках пропущена буква Ю? 1) сіл..щійся посміхнутися, гострі шипи прокол..т шину 2) пол..щій бур’яни, батьки беспоко..тся про мене 3) книги вишл..т поштою, та..щій на сонці сніг 4) руб. .щій ліс, прапори ве..т на вітрі У якому варіанті відповіді зазначені всі слова, де пропущена буква І? А. неразборч..вий Б. висме..вающій В. запечатл..вать Г. завістл..вий A20 A21 1) Думка про (ЗА) КОРДОНІ, про необхідність купувати валізи, квитки, вибирати маршрут призводить Обломова, (В) ВІДМІНУ від його друга Андрія Штольца, в стан, близький до панічного. 2) (ПО) ПОЧАТКУ роману молодого письменника важко було судити про талант автора, однак (В) Наслідки читачі оцінили його твір гідно. 3) Павло Петрович (НЕ) РАЗ допомагав своєму братові, коли той мучився, придумуючи, ЯК (Б) вивернутися і знайти відсутню суму. 4) (ПО) ПОЧАТКУ здавалося, що слова Кирила на летучці не справили жодного враження, але (В) скоро побачите, що весь відділ обговорює його виступ. Вкажіть правильне пояснення постановки коми або її відсутності в реченні: Підручник М.В. Ломоносова з риторики користувався великою популярністю () і за життя автора видавався тричі. 1) Складносурядні пропозиції із загальним для частин другорядним членом, перед союзом І кома не потрібна. 2) Складносурядні пропозиції, перед союзом І потрібна кома. 3) Просте речення з однорідними членами, перед союзом І потрібна кома. 4) Просте речення з однорідними членами, перед союзом І кома не потрібна. в реченні повинні стояти коми? Працюючи (1) над текстом комедії Я.Б. Княжніна (2) В.А. Пашкевич проявив себе (3) дивно обдарованим (4) музичним драматургом. 1) 1, 2 2) 2 3) 3, 4 4) 2, 3, 4 1) А, Б, В 2) У, Г 3) А, В, Г 4) А, Б, Г

4 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 4/6 A22 A23 A24 A25 A26 в пропозиціях повинні стояти коми? Звукова організація вірша (1) зрозуміло (2) завжди була фактором смисловим, надають великий вплив на значення слів. Особливо (3) очевидно (4) це в віршах Бальмонта. 1) 1, 2 2) 1, 2, 3, 4 3) 1, 3 4) 3, 4 Вкажіть пропозицію, в якому потрібно поставити одну кому. (Знаки не розставлено.) 1) Багряні і золоте листя повільно і плавно кружляють в повітрі і тихо опускаються на вологу землю. 2) Досить скоро він обжився в цьому районі і подружився з сусідами. 3) Робота йшла швидко і весело і була вчасно закінчена. 4) Причастя здатні як образно описати предмет або явище так і представити його ознака в динаміці. Як пояснити постановку двокрапки в даному реченні? Сальвадор Далі людина воістину необмежених талантів: будучи генієм живопису, він відчув себе в режисурі, літературі, в якості дизайнера і навіть парфумера. 1) Друга частина безсполучникового складного речення розкриває, пояснює зміст першої частини. 2) Перша частина безсполучникового складного речення вказує на час скоєння того, про що йдеться в другій частині. 3) Перша частина безсполучникового складного речення вказує на умову того, про що йдеться в другій частині. 4) Узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами. в реченні повинні стояти коми? Близько дерев (1) можна посадити цибулинні рослини (2) яскраві плями (3) яких (4) ранньою весною створюють відчуття свята. 1) 1, 3 2) 2 3) 2, 4 4) 4 в реченні повинні стояти коми? Я мав нещастя уявити вам барона (1) і (2) якщо ви негайно не віддаліть його від себе (3) то я змушений буду викликати його на дуель (4) щоб дозволити наш спір. 1) 1, 2, 4 2) 1, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 2, 3 A27 Прочитайте текст. Виявляється, всім багатством того, що називається смаком, людина зобов’язана своєму нюху. Цим пояснюється той факт, що при сильній застуді, коли нюх на час пропадає, їжа стає позбавленою смаку. При застуді ми отримуємо інформацію про смак тільки за допомогою рецепторів язика, а як показали досліди, людина, визначаючи смак продуктів тільки за допомогою рецепторів мови, не відрізняє навіть очищеного яблука від сирої картоплі. В якому з наведених нижче пропозицій вірно передана головна інформація, що міститься в тексті? 1) При сильній застуді їжа стає позбавленою смаку, так як, будучи реакцією на хімічні речовини, смак схожий на нюху. 2) Про смак відомо набагато більше, ніж про нюх: подібно пахучим хімічних сполук, речовини, що передають нам смак, розчиняються в слині і дають відчуття смаку. 3) Багатством смаку людина зобов’язана своєму нюху: коли нюх пропадає, їжа стає позбавленою смаку, так як людина розрізняє смак продуктів більшою мірою за рахунок нюху, а не рецепторів язика. 4) Всім багатством того, що називається нюхом, людина зобов’язана своїм смаком. Прочитайте текст і виконайте завдання A28 A30; B1 B8; C1. (1) Не знаю, хто з великих сказав, що більш за все слід зневажати слабкість. (2) А може, ніхто цього не говорив, тому що істина ця занадто очевидна, щоб її відливати в якийсь ажурний афоризм. (3) Адже і справді безліч людей подличают, обманюють, ведуть ганебну гру зовсім не для того, щоб домогтися якоїсь особистої вигоди. (4) Ні, найчастіше негідниками нас робить слабкість: начебто не хотів людина нічого поганого робити, навіть навпаки, хотів допомогти, бажав проявити своє благородство і безкорисливість, а не вийшло, не вистачило сил. (5) Ось і вийшло, що він не допоміг, обдурив, кинув, зрадив (6) Мені все згадуються численні оповіді про лицарів, які рятували нещасних царівен від чудовиськ. (7) В реальності частіше буває по-іншому. (8) Пообіцяє інший шляхетний лицар бідній дівчині, що не дасть її в образу, а коли побачить вогнедишного дракона, коли почує його хрипкий рев, вся книжкова героїка миттю вилетить з його тремтячою душонки і тільки й бачили ви цього горе-змієборця. (9) Я поспішав на лекції. (10) На зупинці побачив худеньку дівчину, яка несла велику господарську сумку. (11) Дівчина, вам допомогти? запитав я. (12) Дівчина зупинилася, щоб перехопити сумку іншою рукою, і зробила якийсь стомлений рух головою, яке можна було прийняти і за нерішучий відмову, і за боязке

5 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 5/6 згоду. (13) Без зайвих слів я вихопив у неї сумку і, підкинувши її, бадьоро запитав: (14) Куди вам? (15) Сьома Радіальна! (16) Там у мене бабуся живе! (17) З центральної вулиці ми згорнули в провулок, де починався приватний сектор. (18) Одноповерхові халупки безладно розсипалися якимись хитромудрими концентричними колами, і який потрапив сюди людині вибратися було важче, ніж з Критського лабіринту. (19) Один будинок розташовувався на Дев’ятій Радіальної, а інший, поруч з ним, чомусь вважався на Дванадцятої. (20) Перехожі, коли ми їх питали, посилали нас то в одну сторону, то в іншу. (21) Хтось хитав головою, сміючись над безглуздістю нашого прохання знайти потрібну адресу в цьому аморфному нагромадженні житла. (22) Сумка між тим досить відчутно тягнула донизу. (23) Я раз у раз міняв руки. (24) Дівчина, там у вас цеглу? (25) Ні, там картопля. (26) Я бабусі привезла з села (27) Господи, ці сільські диваки (28) Картоплю в сумці возити (29) Вона на ринку п’ять рублів коштує (30) Мене поступово стала дратувати її лялькова миловидність, її кирпатий носик і якась дитяча беззахисність. (31) Хто ж це чадо в чуже місто відправив, до того ж з сумкою розміром з багажно-поштовий вагон? (32) Ми ходили вже майже годину, мої руки повисли, відчутно боліли ноги, але потрібної адреси все не було. (33) Просто так кинути дівчину було соромно, але і нишпорити по цьому нетрів хаосу я теж більше не міг. (34) Дівчина теж нудьгувала тим, що вплутався мене в ці нескінченні мандри. (35) Вона боязко просила: «Давайте я понесу сама. (36) Ви йдіть! » (37) Цей злякано-тривожний голос виводив мене з себе. (38) Коли ми опинилися на якийсь Чотирнадцятої Радіальної, я не витримав: (39) Так що це за місто ідіотів ?! (40) Хто ці вулиці планував? (41) У тайзі швидше голку знайдеш, ніж тут потрібну адресу (42) Я поставив сумку і, вже не приховуючи втомленою злості, неприязно подивився на дівчину. (43) Вона, як би погоджуючись зі мною, кивнула і потерла чоло білої долонькою. (44) Постій тут! (45) Я запитаю у кого-небудь! сказав я і попрямував через дорогу до жінки, яка поралася з квітами в палісаднику. (46) Нічого не дізнавшись від неї, я пішов далі. (47) Але у дворах нікого не було, я перетнув вулицю, потім ще один провулок (48) А потім пішов в університет. (49) Я сходив на лекції, посидів в бібліотеці, тільки ввечері згадав про забуту мною десь в лабіринті будинків дівчині. (50) Мені раптом здалося, що вона, прикута до важкої сумці, до сих пір стоїть і з надією виглядає мене. (51) А може, вона зрозуміла, що я вже не повернуся, але, паралізована страхом, не може рушити з місця. (52) І все-таки моя плаче совість лаяла мене не за те, що я кинув дівчину, а за те, що A28 A29 A30 B1 B2 B3 там, на зупинці, не пройшов повз неї, вплутався в це непосильний для себе справу. (За М. Худякова *) * Михайло Георгійович Худяков (рід. В 1936 р) сучасний публіцист. Який вислів відповідає змісту тексту? 1) Величезна сумка, доверху набита картоплею, викликала у перехожих глузування, і це боляче зачіпало молодої людини. 2) Лицарі, оспівані палкими романтиками, завжди боялися вогнедишних драконів. 3) Дівчина відчувала себе винуватою за те, що стала мимовільною тягарем для молодої людини. 4) Багато людей роблять благородні вчинки не заради вигоди, а щоб приховати свою слабкість. Яке з перерахованих тверджень є помилковим? 1) У пропозиціях 4 5 представлено міркування. 2) Пропозиція 8 розкриває зміст пропозиції 7. ​​3) Пропозиції 9 14 включають розповідь. 4) У пропозиціях міститься опис. Вкажіть пропозицію, в якому вживається фразеологізм. 1) 1 2) 8 3) 21 4) 45 Частина 2 Відповіддю до завдань цієї частини (В1 В8) є слово (словосполучення), число або послідовність чисел. Запишіть Вашу відповідь у бланку відповідей 1 праворуч від номера завдання, починаючи з першої клітинки, без пробілів, ком та інших додаткових символів. Кожну букву або цифру пишіть в окремій клітинці відповідно до наведеними в бланку зразками. Відповіді до завдань B1 B3 запишіть словами. З пропозицій 7 8 випишіть слово, утворене пріставочносуффіксальним способом. З пропозицій випишіть відносне займенник. З пропозицій випишіть підрядних словосполучень зі зв’язком примикання.

6 Єдиний державний іспит РОСІЙСКA МОВА 6/6 B4 B5 Відповіді до завдань B4 B7 запишіть цифрами. Серед пропозицій знайдіть просте односкладні определённолічное пропозицію. Напишіть номер цієї пропозиції. Серед пропозицій знайдіть пропозицію з відокремленим уточнюючим обставиною місця. Напишіть номер цієї пропозиції. Список термінів: 1) питальне речення 2) диалектизм 3) уособлення 4) терміни 5) ряд однорідних членів 6) порівняльний оборот 7) емоційно-оціночні слова 8) синтаксичний паралелізм 9) гіпербола B6 Серед пропозицій знайдіть складнопідрядне речення з підрядним означальних. Напишіть номер цієї пропозиції. Відповідь: А Б В Г B7 B8 Серед пропозицій знайдіть таке, яке пов’язане з попереднім за допомогою особистого займенника. Напишіть номер цієї пропозиції. Прочитайте фрагмент рецензії, складеної на основі тексту, який Ви аналізували, виконуючи завдання А28 А30, В1 В7. У цьому фрагменті розглядаються мовні особливості тексту. Деякі терміни, використані в рецензії, пропущені. Вставте на місця пропусків (А, Б, В, Г) цифри, яка відповідає номеру терміна зі списку. Запишіть в таблицю під кожною буквою відповідну цифру. Послідовність цифр запишіть в бланк відповідей 1 праворуч від номера завдання B8, починаючи з першої клітинки, без пробілів, ком та інших додаткових символів. Кожну цифру пишіть в окремій клітинці відповідно до наведеними в бланку зразками. «Автор, зображуючи внутрішній стан героя, використовує синтаксичну засіб (А) (наприклад, пропозиція 31). Лексичне засіб (Б) ( «душа», «горе-змееборец») дозволяє визначитися зі ставленням персонажа-оповідача до піднятих проблем. У реченні 5 використовується синтаксичне засіб (В), за допомогою якого виділяються слова, що мають велике значення в розвитку головної думки. Троп (Г) в реченні 52 допомагає показати конфлікт в душі героя-оповідача ». C1 Не забудьте перенести всі відповіді в бланк відповідей 1. Частина 3 Для відповіді на завдання цієї частини використовуйте бланк відповідей 2. Напишіть твір з прочитаного тексту. Сформулюйте і прокоментуйте одну з проблем, поставлених автором тексту (уникайте надмірного цитування). Сформулюйте позицію автора (оповідача). Напишіть, згодні або не згодні Ви з точкою зору автора прочитаного тексту. Поясніть чому. Свою думку аргументуйте, спираючись в першу чергу на читацький досвід, а також на знання і життєві спостереження (враховуються перші два аргументи). Обсяг твору не менше 150 слів. Робота, написана без опори на прочитаний текст (не по даному тексту), що не оцінюється. Якщо твір представляє собою переказаний або повністю переписаний вихідний текст без яких би то не було коментарів, то така робота оцінюється нулем балів. Твір пишіть акуратно, розбірливим почерком.

Ссылка на основную публикацию