Консументами в екосистемах є пшениця і картопля опеньок і підосичники

Тема. Популяція, ЕКОСИСТЕМА, БИОСФЕРА

УРОК 31. Взаємодія ОРГАНІЗМІВ в екосистемах

Мета уроку: розглянути особливості взаємодії організмів в екосистемах, показати взаємозалежність існування різних видів в екосистемі; розвивати вміння аналізувати наявну інформацію; виховувати розуміння єдності всіх видів в природі.

Устаткування і матеріали: таблиці або слайди презентації з прикладами різних типів взаємодії організмів в екосистемах, відеофрагменти, в яких демонструються паразитичні і мутуалістічні взаємодії організмів (при наявності).

Базові поняття і терміни: екосистема, взаємодія, симбіоз, мутуалізмом, коменсалізм, паразитизм, хижацтво, конкуренція.

Питання для бесіди

1. Які приклади екосистем вам відомі?

2. Чи можуть залишатися екосистеми незмінними?

3. Які фактори впливають на розвиток екосистем?

4. Що таке сукцесія і в яких умовах вона відбувається?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя з елементами бесіди

У біогеоценозі спостерігаються різні види симбіозу (форми співіснування двох різних видів). До них відносяться мутуалізмом, паразитизм, коменсалізм. Також формами взаємодії живих організмів є хижацтво і конкуренція.

Мутуалізм — взаємовигідне співіснування двох видів (найпростіші, здатні перетравлювати клітковину, і рослиноїдні тварини, в кишечнику яких вони живуть). Прикладом мутуалізму є відносини термітів і мікроорганізмів в кишечнику, які забезпечують розщеплення целюлози в травному тракті термітів.

Паразитизм — співіснування двох видів (людина і стрічкові черв’яки), при якому один вид використовує інший як середовище існування і джерело живлення. Прикладів паразитизму можна навести багато. Найзручніше згадати паразитів людини, як зовнішніх (воші, клопи), так і внутрішніх (аскарида, гострік, ціп’як, ехінокок).

Коменсалізм — співіснування двох видів, при якому один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище

існування, але не завдає йому шкоди, а харчується відходами його життєдіяльності. Прикладом таких співвідношень є кліщі, які харчуються шерстю, що випала, в норах гризунів.

Конкуренція — співіснування особин одного (внутрішньовидова конкуренція) або різних (міжвидовий конкуренція) видів, за якого вони змагаються за ресурси середовища проживання. Слід зазначити, що внутрішньовидова конкуренція є більш жорсткої міжвидової. Де викликано тим, що ресурси, за які конкурують особини одного виду, повністю ідентичні.

Хижацтво — тип відносин між популяціями двох видів організмів (хижака і жертви), за якого організми-хижаки харчуються організмами-жертвами, нападаючи на живу жертву.

Форма співжиття двох різних видів, коли жоден з них не відчуває впливу іншого, називається нейтралізмом. Також екологи виділяють такий тип взаємодії різних видів, як аменсалізм. У цьому випадку один з видів пригнічує інший без користі для себе і зворотного негативного впливу. Прикладом аменсалізму може бути взаємодія ціанобактерій, які насичують водне середовище киснем, і анаеробних сапрофітних бактерій, чий розвиток розчинений кисень пригнічує.

З взаємовідносинами різних видів пов’язано багато міфів і помилкових уявлень, втілення яких в життя іноді призводило до негативних наслідків. Наприклад, багато хто думає, що кількість дрібних тварин визначається виключно активністю хижаків. Саме ці надмірно спрощені «екологічні вистави» не раз були причиною шкідливих наслідків для навколишнього середовища в тих країнах, де вирішували його «поліпшити» і домогтися підвищення вигоди з природних екосистем.

Так, свого часу в Китаї було проведено кампанію зі знищення горобців, які нібито з’їдали надто багато зерна і не давали керівникам країни можливості «вирішити продовольчу проблему». Комахи-шкідники миттєво розплодилися і швидко довели китайцям, що вони не з того боку взялися за збереження зернових ресурсів.

Але і в освіченій Європі допускали екологічних помилок такого ж рівня. Так, скандинави півстоліття тому вирішили раз і назавжди знищити хижих птахів і створити полярним куріпкам ідеальні умови для розмноження і проживання. Цим вони сподівалися максимально розширити базу для полювання. «Війна» з яструбами і совами вже підходила до «успішного» завершення, коли почалося масове вимирання куріпок від епідемії, ніколи раніше не загрожувала їх популяції. Тільки це змусило «раціоналізаторів» прислухатися до екологів, які вже тоді попереджали, що чисельність видів, які є здобиччю хижаків, визначається не тільки хижаками, а й іншими факторами — кількістю кормів, погодними умовами, хворобами і т.д.

Дати відповіді на питання:

1. Які типи взаємодії живих організмів в екосистемах вам відомі?

2. Які приклади взаємодії організмів в екосистемі можна назвати розкраданням?

3. Які приклади взаємодії організмів в екосистемі можна назвати паразитизмом?

4. Чим мутуалізмом відрізняється від коменсалізму?

Ссылка на основную публикацию