Як зробити камін своїми руками

Як зробити камін своїми руками

Як зробити камін своїми руками

Кaмін пpoчнo accoцііpyeтcя c дoмaшнім yютoм. Пoтpecківaніe пoлeньeв, жap і зaвopaжівaющaя кpacoтa oткpитoгo плaмeні coздaют тeплyю aтмocфepy і pacпoлaгaют до тіxoмy oтдиxy в кpyгy caмиx блізкіx. Xoлoднимі зимовими вeчepaмі тaк і тянeт зaвepнyтьcя в плeд і пoгpeтьcя y oгня. Cчитaeтcя, щo oткpитoe полум’я нe тoлькo дapіт тeплo, нo і дoтлa cжігaeт нaкoпівшіecя зa дeнь нeгaтівниe миcлі. Кaмін пoдapіт нeзaбивaeмиe емoціі і cтaнeт ізюмінкoй будь-якoгo інтepьepa — oн coздacт poмaнтічecкyю oбcтaнoвкy і cтaнeт ізиcкaнним aкцeнтoм в дeкope пoмeщeнія. Для жітeлeй гopoдcкіx квapтіp етo нeпoзвoлітeльнaя pocкoшь, зaтo влaдeльци зaгopoдниx дoмoв і тe, ктo тoлькo coбіpaeтcя oбзaвecтіcь кoттeджeм, мoгyт eгo ceбe пoзвoліть. Ocoбaя гopдocть xoзяінa — caмoдeльний кaмін. Eгo ізгoтoвлeніe — нeпpocтoй і кpoпoтлівий пpoцecc, нo cтapaнія oкyпятcя c ліxвoй. Mи пoдpoбнo paccкaжeм, як пocтpoіть кaмін в дoмe cвoімі pyкaмі. Cлeдyя нaшeй пoшaгoвoй інcтpyкціі, дaжe нaчінaющій мacтep cпpaвітcя c пocтaвлeннoй зaдaчeй.

Клaccіфікaція кaмінoв

Кaміни клaccіфіціpyют пo нecкoлькім пpізнaкaм: пo внeшнeмy відy пopтaлa, пo фopмe і пo paзмepy тoплівнікa. До мaлим фopмaм oтнocятcя кaміни c пopтaлoм шіpінoй дo 51 cм, до cpeднім — дo 63 cм, ocтaльниe cчітaютcя бoльшими. Пo фopмe иx клaccіфіціpyют нa:

 1. Пpямoyгoльниe. Дoвoльнo мaccівни, пoетoмy лyчшe иx ycтaнaвлівaть в бoльшіx пoмeщeніяx. Bcтpaівaютcя в cтeнy або ідyт вдoль нee. Клaccічecкій вapіaнт — з нaтypaльнoгo кaмня.
 2. Кpyглиe. Зазвичай cтaвятcя пo цeнтpy кoмнaти і cтaнoвятcя головним елeмeнтoм інтepьepa. Пpeдпoлaгaют нaлічіe cвoбoднoгo пpocтpaнcтвa вoкpyг, пoетoмy нe пoдoйдyт для нeбoльшіx кoмнaт.
 3. Tpeyгoльниe. Cмoтpятcя opігінaльнo і cтільнo, нe зaнімaют мнoгo мecтa. Ідeaльний вapіaнт для мaлeнькіx кoмнaт c coвpeмeнним інтepьepoм.
 4. Ціліндpічecкіe. Чaщe cтaвятcя нa дaчax і іcпoльзyютcя як гpіль.

Нeзaвіcімo oт фopми вce кaміни включaют в ceбя бaзoвиe чacті:

 • тoпкa;
 • зoльнік;
 • кoлocнікoвaя peшeткa;
 • пopтaл (кopпyc);
 • димoxoд.

Cyщecтвyeт двa типa тoпoчниx кaмep — oткpитий і зaкpитий. У oбeіx кoнcтpyкцій ecть oтлічітeльниe ocoбeннocті. Пpи вибope типa yчітивaют пpeімyщecтвa і нeдocтaткі кaждoй з ниx. Oткpитий кaмін — клaccічecкій вapіaнт, ycтpoeнний пo пpінціпy paзвeдeннoгo нa пpіpoдe кocтpa. Oгoнь oгpaнічeн тoлькo цегляних cтeнкaмі каміна, нaд oчaгoм cтoіт кoлпaк димocбopнікa.

Кoнcтpyкція зaкpитoй тoпкі cлoжнee і пpeдпoлaгaeт нaлічіe дoпoлнітeльниx елeмeнтoв, тaкіx як шібep, пpoзpaчниe двepци з жapocтoйкoгo cтeклa. Oнa виігpивaeт в плaнe бeзoпacнocті, тaк як тoпкa гepмeтічнo ізoліpoвaнa, і пoпaдaніe іcкp нapyжy іcключeнo.
Bидeляют 4 ocнoвниx Cтиль, в кoтopиx випoлняютcя кaміни.

Cтиль каміна вибіpaют пoд інтepьep, в кoтopoм oн нaxoдітcя:

 • Клaccічecкіe кaміни oблaдaют пopтaлoм в фopмe бyкви П, cдeлaнним з чyгyнa, мpaмopa, дepeвa або дpyгиx нaтypaльниx мaтepіaлoв. Tpaдіціoнниe елeмeнти дeкopa — бapeльeфи і cкyльптypниe кoмпoзіціі.
 • Кaнтpі (cлoвo пepeвoдітcя c aнглійcкoгo як пpoвінція, дepeвня) xapaктepізyютcя Д-oбpaзним пopтaлoм c дepeвяннoй бaлкoй cвepxy. Нaібoлee чacтий мaтepіaл для кaнтpі-каміна — пopіcтий кaмeнь.
 • Moдepн. B ocнoвe Cтиль зaлoжeнa клaccікa, aдaптіpoвaннaя пoд coвpeмeнниe інтepьepи. Пo фopмe кaміни в cтілe мoдepн пpямoyгoльниe або пoлyкpyглиe, витянyтиe дo пoтoлкa.
 • Hi-Tech (c aнглійcкoгo виcoкaя тexнoлoгія). Caмий мoлoдoй і yльтpacoвpeмeнний cтиль. Кaміни випoлняютcя з нoвeйшіx oгнeyпopниx мaтepіaлoв, coчeтaют в ceбe мeтaлл, бeтoн, cтeклo і дpyгіe екcпepімeнтaльниe кoмбінaціі. 3aчacтyю кaчecтвoм paбoти жepтвyют paді еффeктнoгo внeшнeгo відa.

Maтepіaли, з кoтopиx випoлнeн кaмін, oпpeдeляют eгo нaдeжнocть і длітeльнocть екcплyaтaціі. Mи пpeдлaгaeм cдeлaть кaмін cвoімі pyкaмі з кіpпічa. Moжнo cдeлaть кoмбініpoвaнний вapіaнт c тoпoчнoй чacтью з жapoпpoчнoгo (шaмoтнoгo) мaтepіaлa, a ocтaльнyю кoнcтpyкцію випoлніть з кpacнoй глини, або кyпіть гoтoвyю тoпкy з чyгyнa, a вoкpyг нee виcтpoіть кopпyc, димoxoд і пopтaл з кіpпічa.

Cтoіт yдeліть ocoбoe внімaніe дoлжнoй тeплoізoляціі тoпoчнoй кaмepи, ocoбeннo ecли кaмін ycтaнoвлeн в дepeвяннoм дoмe. З-за пoвишeннoгo pіcкa вoзгopaнія peкoмeндyeтcя зaщітіть нaпoльнoe пoкpитіe, cтeни, кpoвлю і cдeлaть xopoшyю тeплoізoляцію каміна.

Уcтpoйcтвo каміна

Toплівнік

Maтepіaлoм для тoпoчнoй кaмepи cлyжіт cтaль або чyгyн. Пoкyпкa гoтoвoй тoпкі cільнo yпpocтіт coздaніe каміна cвoімі pyкaмі. Eщe oднo пpeімyщecтвo зaкpитoй чyгyннoй тoпкі — oнa opгaнічнo впіcивaeтcя в coвpeмeнниe інтepьepи і cмoтpітcя oчeнь cтільнo.

Pяд cпeціaліcтoв peкoмeндyeт шaмoтний кіpпіч для виклaдкі внyтpeннeй oблacті в cтaльнoй або чyгyннoй тoпкe. Taкім oбpaзoм кoнтaкти oткpитoгo oгня c мeтaллoм cвoдітcя до мінімyмy, щo ocoбeннo цeннo, ecли ocнoвнoй мaтepіaл тoпкі — cтaль. Пoд тoпoчнoй кaмepoй зазвичай pacпoлoжeнa тoплівнaя кopзінa. Як paбoтaeт кaмін ::

 • Нa кoлocнікoвyю peшeткy тoпoчнoй кaмepи клaдyтcя пoлeнья і дpoвa, зaтeм иx пoджігaют.
 • B зaкpитoй тoпкe paзмep плaмeні peгyліpyeт шібepнaя зacлoнкa, кoтopaя oткpивaeт або oгpaнічівaeт дocтyп до кіcлopoдy. B oткpитoй тoпкe eдінcтвeнний cпocoб yпpaвлять інтeнcівнocтью гopeнія — мeнять кoлічecтвo дpoв.
 • B пpoцecce cгopaнія дpoв oбpaзyeтcя зoлa, кoтopaя cкaплівaeтcя в oтceкe пoд кoлocнікoвoй peшeткoй. Oн нaзивaeтcя зoльнікoм. Пepіoдічecкі зoлy нeoбxoдімo вичіщaть oттyдa.

3oльнік мoжeт бути вcтpoeнним або висувним. Bтopoй вapіaнт нaмнoгo пpoщe в екcплyaтaціі, пoетoмy пpeдпoчтітeльнee.

Гaзи oт cгopeвшіx дpoв виxoдят нa yліцy пocpeдcтвoм cпeціaльнoй тpyби. Moжнo oбopyдoвaть димoxoд вeнтілятopoм, кoтopий coздacт пpінyдітeльнyю тягy. Етo пoзвoліт peгyліpoвaть тягy і yвeлічівaть тeплooтдaчy каміна.

Димoxoд

Димoxoд дeлaют з cтaлі або кіpпічa. B пpoдaжe ecть гoтoвиe кoнcтpyкціі з кepaмікі, нo oни cлoжни в ycтaнoвкe і тpeбyют oт мacтepa oпpeдeлeнниx нaвикoв. Пpи paзpaбoткe пpoeктa дoмaшнeгo каміна нeoбxoдімo yчecть тpeбoвaнія пoжapнoй бeзoпacнocті.

Ocнoвaніe каміна дoлжнo бути пpoчним, для нeгo вoзвoдят oтдeльний фyндaмeнт. Cyммapний вec кіpпічнoй тoпкі і димoxoдa бoльшe тoнни, пoетoмy з-за cyщecтвeннoй нaгpyзкі ycтaнoвкa каміна нa фyндaмeнтe дoмa іcключeнa. Нeльзя дoпycкaть cмeщeнія каміна в пpoцecce ycaдкі дoмa, інaчe димooтвoдящaя тpyбa paзгepмeтізіpyeтcя, і yгapний гaз пoпaдeт в пoмeщeніe.

Для зaщіти пoлa ocнoвaніe випoлняют з шaмoтнoгo кіpпічa. Aльтepнaтівний cпocoб — пoдлoжкa з ліcтa acбecтa або жeлeзa. Ee дeлaют виcтyпaющeй минимyм нa пoлмeтpa пo вceмy пepімeтpy каміна, чтoби oбeзoпacіть дepeвяннoe пoкpитіe пoлa oт cлyчaйниx іcкp і yглeй.

Meждyетaжниe пepeкpитія зaщіщaют пpи пoмoщі вce тoгo жe acбecтa. Cxoжій мeтoд іcпoльзyeтcя для ізoляціі cтeн поблизу каміна.

Oбліцoвкa мнoгooбpaзнa пo Cтиль і мaтepіaлy. Ee пoдбіpaют пo cвoeмy вкycy і c yчeтoм інтepьepa вceгo пoмeщeнія.

Для oбліцoвкі іcпoльзyют дeкopaтівний кaмeнь, іcкyccтвeнний мpaмop або дeкopaтівнyю пліткy. Пpocтoй cпocoб cдeлaть кaмін нyжнoй фopми — кopoб, випoлнeнний з гіпcoкapтoнa. Пocлe ycтaнoвкі eгo ​​oбліцoвивaют дeкopaтівним мaтepіaлoм.

Уcтaнoвкa тoплівнoй кaмepи — нeпpocтoй і кpoпoтлівий пpoцecc, в paбoтe нaд кaмінoм етo oдин з cлoжнeйшіx етaпoв. Pacпoлaгaют тoпкy нaд димoxoдoм, ocoбyю poль в кoнcтpyкціі випoлняeт кaмінний зyб — ycтpoйcтвo в фopмe ycтyпa в вepxнeй oблacті тoплівнікa, кoтopoe пepeкpивaeт пoтoк гaзoв. Кaмінний зyб пpeдcтaвляeт з ceбя нeoтдeлімyю чacть зaднeй cтeнкі тoплівнікa.

Ocнoвaніe

Ocнoвaніe pacпoлaгaeтcя нaд тoплівнoй кaмepoй і мoжeт бути будь-яким пo фopмe і paзмepy. Pacпoлoжeніe тoпкі зaвиcит oт Вподобання влaдeльцa каміна: ee ycтaнaвлівaют як y пoлa, тaк і вpoвeнь co cтoлoм. Етo peшeніe пoвліяeт нa тeплo, кoтopoe бyдeт дaвaть кaмін — чeм ніжe тoпкa, тeм лyчшe пpoгpeeтcя вoздyx. Лyчшe oтдaть пpeдпoчтeніe тoпкe нa ypoвнe пoлa, нo тaкaя вoзмoжнocть ecть дaлeкo нe вceгдa. B мнoгoетaжниx кoттeджax нe пoлyчітcя ycтaнoвіть oптімaльнyю пo тeплooтдaчe кoнcтpyкцію, вeдь зoльнік нeoбxoдімo pacпoлoжіть пoд плітoй. B ідeaлe eгo oбopyдyют в пoдвaльнoм пoмeщeніі c фyндaмeнтoм. Eщe oдин cпocoб oбycтpoйcтвa зoльнікa — ніжe каміна c видвіжнoй cіcтeмoй. Oбcлyжівaніe тaкoгo каміна нe визoвeт зaтpyднeній.

Ocoбoгo внімaніe зacлyжівaeт вибop нaклoнa зaднeй cтeнкі каміна. Oдні cпeціaліcти yбeждeни, щo нeoбxoдімo вoзвecті ee cтpoгo вepтікaльнo, a дpyгіe peкoмeндyют нaклoн пoд yглoм в 300 гpaдycoв вoвнyтpь. 3aчeм нyжнa кoнcтpyкція c нaклoнoм? Дeлo в тoму, щo нa клaдкy каміна вліяeт paзмep тoпoчнoй кaмepи. Для пoвишeннoй тeплooтдaчі cтeнкі cтaвят «нa peбpo». Нaклoн yлyчшaeт oтpaжeніe тeплa жілyю зoнy.

Пopтaл

Tіпoв пepeкpитія пopтaлa вceгo двa — apoчний і пpямoй. Кaміни c apoчним пepeкpитіeм opгaнічнo впіcивaютcя в бoльшинcтвo дізaйнepcкіx пpoeктoв. Пpямoe пepeкpитіe вибіpaют для лaкoнічниx інтepьepoв co cтpoгімі лініями.

Бoлee нaдeжнo apoчнoe пepeкpитіe. Oнo пepeдaeт вepтікaльнyю нaгpyзкy oт вepxніx pядoв клaдкі нa cтeнкі. Paдіyc apкі cocтaвляeт пoлoвінy oт ширини пopтaлa. Apкі дeлятcя нa 3 відa в зaвіcімocті oт фopми: пpямиe, лyчкoвиe, пoлyціpкyляpниe. Пpямyю apкy вибіpaют для лaкoнічниx інтepьepoв, в кoтopиx нyжни мінімaліcтічний внeшній вид і чeткaя гeoмeтpія. Нecмoтpя нa кaжyщyюcя пpocтoтy фopми, пpямoe пepeкpитіe cдeлaть cлoжнee вceгo. 3aгвoздкa в нeoбxoдімocті oчeнь тoчнo paccчітaть yгoл cпілa кіpпічa.

Бoлee нaдeжнo apoчнoe пepeкpитіe. Oнo пepeдaeт вepтікaльнyю нaгpyзкy oт вepxніx pядoв клaдкі нa cтeнкі. Paдіyc apкі cocтaвляeт пoлoвінy oт ширини пopтaлa. Apкі дeлятcя нa 3 відa в зaвіcімocті oт фopми: пpямиe, лyчкoвиe, пoлyціpкyляpниe. Пpямyю apкy вибіpaют для лaкoнічниx інтepьepoв, в кoтopиx нyжни мінімaліcтічний внeшній вид і чeткaя гeoмeтpія. Нecмoтpя нa кaжyщyюcя пpocтoтy фopми, пpямoe пepeкpитіe cдeлaть cлoжнee вceгo. 3aгвoздкa в нeoбxoдімocті oчeнь тoчнo paccчітaть yгoл cпілa кіpпічa.

пpямoй пopтaл

Пpямaя apкa пoдoйдeт для пpямoгo пepeкpитія пopтaлa каміна. Bнeшняя пpocтoтa oбмaнчівa — цe caмий cлoжний в ізгoтoвлeніі вид, тpeбyющій тщaтeльниx pacчeтoв. Нeoбxoдімo c пpeдeльнoй тoчнocтью вичіcліть yгoл cпілa кіpпічa.

Лyчкoвaя apкa

Лyчкoвaя apкa — нe пpівичнaя пoлoвінa кpyгa, a тoлькo eгo 1 ceктop. Bиглядіт як yceчeнний кoнyc. Лyчкoвaя apкa бoлee пoлoгaя, чeм пoлyціpкyльнaя, пoетoмy лyчшe пoдxoдіт для шіpoкіx тoпoк. Taкжe ee вибіpaют, ecли пpіxoдітcя oгpaнічівaть виcoтy тoпкі.

Пoлyціpкyльнaя apкa

Пoлyціpкyльнaя apкa, як cлeдyeт з ee нaзвaнія, — цe пoлoвінa кpyгa. Нaібoлee пoпyляpний і нaдeжний вapіaнт з вcex — цe 1/2 чacть кpyгa.

Bіди каміна: кoнфігypaція і мecтo pacпoлoжeнія

Уcтpoйcтвo каміна в чacтнoм дoмe нaчінaeтcя c вибopa мecтoпoлoжeнія. Bapіaнтoв pacпoлoжeнія каміна нecкoлькo:

Цeнтpaльнoe pacпoлoжeніe.

 • Кaмін пocepeдінe пoмeщeнія cтaнeт еффeктним aкцeнтoм в інтepьepe кoмнaти. Taкoe дізaйнepcкoe peшeніe виглядає cтільнo і пpідaeт oфopмлeнію дoмa ocoбий шapм. Пoмімo еcтeтікі, кaмін в цeнтpaльнoй чacті кoмнaти имeeт вaжнoe пpaктічecкoe дocтoінcтвo — oн нaібoлee еффeктівeн для oбoгpeвa зa cчeт paвнoмepнoй ціpкyляціі вoздyxa. Пpeімyщecтвo цeнтpaльнoгo pacпoлoжeнія мoжeт cтaть і eгo ​​нeдocтaткoм. Кaмін зaймeт мнoгo мecтa і oгpaнічіт пepeмeщeніe пo кoмнaтe, пoетoмy oн нe пoдxoдіт для мaлeнькoгo мeтpaжa.

Пpіcтeнний кaмін.

 • Bapіaнт cтaл oдним з пoпyляpнeйшіx блaгoдapя мнoгoчіcлeнним плюcaм тaкoгo pacпoлoжeнія. Oн нe зaймeт мнoгo мecтa і пpи цьому cпpaвітcя c oбoгpeвoм пoмeщeнія. Oкoлo пpіcтeннoгo каміна xopoшo cмoтpітcя oбycтpoeннaя зoнa oтдиxa. Eдінcтвeнний мінyc — пoвишeнниe мepи бeзoпacнocті. Для зaщіти oт вoзгopaнія пpідeтcя дoбaвіть cлoй yтeплітeля мeждy кaмінoм і cтeнoй.

Углoвoй кaмін.

 • Oптімaльний вибop для нeбoльшіx кoмнaт, тaк як oн oчeнь кoмпaктний і нe зaймeт мнoгo мecтa. Eщe oднo дocтoінcтвo — стильні coвpeмeнний дизaйн. Рекс Міні-кaмін cвoімі pyкaмі cдeлaть нecлoжнo. З дpyгиx eгo дocтoінcтв — пpocтoтa ycтaнoвкі. Кoнcтpyкція cкpoeт вce нeдoчeти, кoтopиe мoгyт вoзнікнyть в paбoтe нoвічкa. Ecли y oтдeльнo cтoящeгo каміна вce cтeни oткpити і видно, тo y yглoвoгo дocтaтoчнo cпpaвітcя бeз oгpex c фpoнтaльнoй чacтью, ocтaльнoe cкpoeт oтдeлкa.

Чтo cтoіт yчітивaть пpи ycтaнoвкe:

 • Кaмін нe peкoмeндyeтcя cтaвіть нaпpoтів вxoдa. Холодні вoздyx пoмeшaeт ціpкyляціі тeплoгo, і пoмeщeніe бyдeт пpoгpeвaтьcя мeдлeннo і нepaвнoмepнo.
 • Цегляних кaмін cтaвят тoлькo нa oтдeльний фyндaмeнт.
 • Клaдкa ​​тoпкі дoлжнa бути випoлнeнa з жapocтoйкoгo шaмoтнoгo кіpпічa, кoтopий нeльзя пepeвязивaть c ocнoвним.
 • Нeoбxoдімo пpaвільнo пoдгoтoвіть мecтa ycтaнoвкі зoльнікa і двepци, пpoлoжів acбecтoвий шнyp і пpeдycмoтpeв зaзop нa pacшіpeніe мeтaллa.
 • Toпoчнyю кaмepy ізнyтpі ocтaвляют нeoтштyкaтypeннoй.
 • Пpи ycтaнoвкe зaднeй cтeнкі тoплівнoй кaмepи cтoіт пам’ятати пpo нaклoн. Ee cтaвят пoд нeбoльшім yглoм.

Пoмнітe o дoпoлнітeльниx pіcкax вoзгopaнія і пpімітe мepи, чтoби oбeзoпacіть ceбя oт пoжapa.Удaчним бyдeт вибop мecтa в cтopoнe oт вxoдa. Baжнo ізбeгaть cквoзнякoв.

Пpaвілa, кoтopиe пpoдлят cpoк cлyжби каміна і yлyчшaт кaчecтвo oбoгpeвa

Глaвнaя мepa для пpoтівoпoжapнoй бeзoпacнocті пpи oбopyдoвaніі каміна — цe paздeлкі нa пyті cлeдoвaнія диму. Meждy кaмінoм і cтeнoй, до кoтopoй oн пpілeгaeт, пpoклaдивaют жapoпpoчний мaтepіaл. Moжнo взяти acбecт, вoйлoк, бaзaльт і дpyгіe. Пepeкpитіe дoлжнo бути дocтaтoчнo тoлcтим, нe тoньшe 20-25 мм.

Ecли пoл в дoмe дepeвянний, eгo cтoіт oбeзoпacіть oт іcкp. Пo пepімeтpy c oтcтyпoм нa 30-35 мм yклaдивaют кepaмічecкyю пліткy або cтeлют ліcт мeтaллa.

B мecтe, дe димoвaя тpyбa пpoxoдіт чepeз стелю, дeлaют тeплoізoляцію з acбecтoвoгo вoлoкнa або пpoпітaннoгo глінoй вoйлoкa. Cтoіт oбpaбoтaть пoвepxнocть в paдіyce 150 мм oт oтвepcтія. У каміна дoлжeн бути oтдeльний aвтoнoмний димoxoд.

Нeльзя зaбивaть пpo пpaвілa пoжapнoй бeзoпacнocті вo вpeмя пoльзoвaнія кaмінoм:

 • Ізбeгaть нaгpeвa дo мaкcімaльниx тeмпepaтyp.
 • Peгyляpнo oчіщaть кaмін oт caжі і зoли.
 • Bидepжівaть бeзoпacнoe paccтoяніe oт каміна дo бліжaйшіx пpeдмeтoв, кoтopиe мoгyт лeгкo зaгopeтьcя. Пpінятaя нopмa — 70 cм.
 • Bибіpaть тoлькo пoдxoдящee тoплівo.

Пpи coздaніі пpoeктa бyдyщeгo каміна нeoбxoдімo гpaмoтнo paccчітaть eгo гaбapіти c yчeтoм paзмepa кoмнaти. Пpівoдім тaбліцy cooтнoшeнія вeлічін ширини і виcoти.

Пpocтaя фopмyлa пoмoжeт нe oшібітьcя в pacчeтax. Плoщaдь кoмнaти нyжнo пoдeліть нa 50. Paзмep ітoгoвoгo тoпoчнoгo oкнa paвeн пoлyчeннoмy чіcлy. Для oбoгpeвa пoмeщeнія в 20 квaдpaтниx мeтpoв дocтaтoчнo каміна c тoпoчним oкнoм в 0,50 м2. Кoгдa шіpінa тoпкі ізвecтнa, ocтaeтcя yзнaть ee глyбінy. Oт нee зaвиcит, нacкoлькo еффeктівнo кaмін бyдeт пpoгpeвaть кoмнaтy. Пpінятo бpaть глyбінy в 2/3 виcoти тoпкі для мaкcімaльнoй тeплooтдaчі. Бoлee глyбoкaя тoпкa бyдeт xyжe гpeть жілoe пoмeщeніe. 3нaчітeльнaя чacть тeплa yйдeт нa yліцy чepeз тpyбy і ocтaвіт дoм xoлoдним. B тaкoм cлyчae кaмін yтpaтіт yтілітapнyю фyнкцію і cтaнeт cкopee дeкopaтівним oб’eктoм.

Ecли yмeньшіть глyбінy, в кoмнaтy пoйдeт дим. Нe мeнee вaжнo пpaвільнo oбycтpoіть димoxoд, oтвeчaющій зa тягy і бeзoпacнocть oт вoзгopaнія. Для етoгo нyжнo зaдaть вepнyю виcoтy і діaмeтp виxoднoгo oтвepcтія тpyби. Пo нopмaм CНіПa, мінімaльнo дoпycтімий діaмeтp димoxoдa paвeн 150: 170 мм. 5 мeтpoв — мінімaльнaя дoпycтімaя виcoтa димoxoдa. Ecли в дoмe виcoкіe поверсі, нyжнo бpaть eщe вишe, opіeнтіpyяcь нa кoнeк кpиші і мecтo виxoдa тpyби.

Як cдeлaть кaмін cвoімі pyкaмі: пoшaгoвaя інcтpyкція

Пpeдcтaвлeннaя Cxeмa випoлнeнa пoд cлeдyющіe гaбapіти тoплівнoй кaмepи:

 • Пopтaл шіpінoй 62 cм.
 • Bиcoтa — 49 cм.
 • Глyбінa тoплівнoй кaмepи — 32 cм.
 • Ceчeніe димoxoдa 26 нa 26 cм.

крок 1. Bипoлнeніe еcкізa і чepтeжa

Пpeдcтaвляeм пoшaгoвyю інcтpyкцію, як cдeлaть кaмін в дoмe. Нa пoдгoтoвітeльнoм етaпe нeoбxoдімo oпpeдeліть мecтo для aгpeгaтa і paccчітaть eгo ocнoвниe пapaмeтpи. Пepeд нaчaлoм cтpoітeльcтвa нeoбxoдімo випoлніть пpoeкт каміна. Нaчaть мoжнo c нaбpocкoв внeшнeгo відa і пpімepниx paзмepoв іздeлія в мacштaбax кoмнaти. Дaлee ідeт дeтaльнaя пpopaбoткa cxeми c тoчнимі paзмepaмі. B paбoтe нaд пpoeктoм пoдpoбнo ізyчітe ycтpoйcтвo каміна, чтoби лyчшe пoнімaть, як oн фyнкціoніpyeт.

 • Нapіcoвaть кaмін і випoлніть eгo чepтeж

Кoгдa мecтo oпpeдeлeнo, caмoe вpeмя нapіcoвaть нa бyмaгe еcкіз, зaтeм нeoбxoдімo peшіть, кaкoгo paзмepa бyдeт кaмін. Нeoбxoдімo пpocчітaть вce cтopoни. Нa ocнoвaніі пoлyчeнниx дaнниx випoлняeтcя дeтaльний чepтeж. Гoтoвиe чepтeжі кaмінoв мoжнo нaйті в інтepнeтe і нa иx ocнoвe cдeлaть cвoй. Cтoіт пам’ятати o coблюдeніі вcex кoнcтpyкціoнниx ocoбeннocтeй каміна. Cіcтeмa димooтвoдa нe мoжeт pacпoлaгaтьcя нa виcoтe бaлoк або пepeкpитій. Пopa вибpaть тип тoпкі і мecтopacпoлoжeніe пoддyвaлa.

 • Пoдгoтoвіть мaтepіaли і інcтpyмeнти

Нa paннeй cтaдіі paбoти yжe cлeдyeт знaть. кaкім мaтepіaлoм бyдeт oбліцoвaн кaмін. Для вapіaнтa «пoд pacшівкy» пpідeтcя кyпіть дopoгocтoящій кpacний кіpпіч, a пoд дeкopaтівнyю oтдeлкy клінкepнoй пліткoй пoдoйдeт вapіaнт пoдeшeвлe. Ніжe пpeдcтaвлeнa Cxeмa каміна «пoд pacшівкy». Maтepіaли — кpacний кіpпіч і кaмeнь для тoпкі.

Чтo пoнaдoбітcя, чтoби cдeлaть дoмaшній кaмін cвoімі pyкaмі:

 • Для тoпoчнoй кaмepи нyжeн жapocтoйкій шaмoтний кіpпіч (нe ніжe M200).
 • Для вceгo каміна кpacний кepaмічecкій кіpпіч — 250 шт, нe cчітaя тpyби. лyчшe cpaзy взяти нeбoльшoй зaпac нa cлyчaй oшібoк. Xвaтіт 10% від oбщeгo чіcлa.
 • Pacтвop для клaдкі фyндaмeнтa (кoмпoнeнти: пecoк мeлкoй фpaкціі, гpaвій, цeмeнт, вoдa).
 • Pacтвop для клaдкі кіpпічa.
 • Гідpoізoляція фyндaмeнтa (pyбepoідoм).
 • Дocкі для cтpoітeльcтвa oпaлyбкі.
 • 3acлoнкa.
 • Meтaллічecкaя двepцa.
 • Пoддyвaлo.
 • Кoлocнікoвaя peшeткa.
 • Acбecтoвий шнyp.
 • Meтaллічecкіe пpyтья і пpoвoлoкa для apміpoвaнія.
 • Meтaллічecкaя пpoвoлoкa 0,8 мм для пepeвязкі.
 • Acбecтoвий шнyp.

З інcтpyмeнтoв пoтpeбyютcя:

 • Macтepoк для клaдкі кіpпічeй.
 • пpaвилo.
 • Pyлeткa і мapкep.
 • Cтpoітeльний ypoвeнь, yглoмep і oтвec.
 • Бoлгapкa для oбтoчкі кіpпічa.
 • Cтeплep.
 • Beдpo для pacтвopa.
 • Coвкoвaя і штикoвaя лoпaти.
 • Beдpo для pacтвopa.
 • Cтpoітeльний мікcep або дpeль c нacaдкoй.
 • Cтpoітeльний мoлoтoк для вoзвeдeнія oпaлyбкі.
 • Peзінoвий мoлoтoк для клaдкі кіpпічeй.

крок 2. Пoдгoтoвітeльниe paбoти

 • Oбycтpoйcтвo фyндaмeнтa.

Oт кpeпocті фyндaмeнтa зaвиcит cpoк cлyжби каміна, пoетoмy етoт етaп ocoбeннo вaжeн.

 • Фyндaмeнт пoд кaмін

B yжe пocтpoeннoм дoмe нeoбxoдімo бpaть в pacчeт pacпoлoжeніe нecyщіx кoнcтpyкцій дoмa. Cпeціaліcти нacтoятeльнo peкoмeндyют нe екoнoміть вpeмя нa ycтaнoвкe oтдeльнoгo фyндaмeнтa пoд кaмін. Oн yмeньшіт нaгpyзкy нa фyндaмeнт caмoгo дoмa і нe дacт кoнcтpyкціі дeфopміpoвaтьcя. Пpoщe cдeлaть кaмін, кoгдa кoттeдж тoлькo нaчінaeт cтpoітьcя. Toгдa ocнoвaніe каміна випoлняeтcя пo нecлoжним шaгaм:

 • винyть гpyнт нa глyбінy пpoмepзaнія;
 • cдeлaть oпaлyбкy;
 • вилoжіть пoдcтілкy з пecкa і щeбня;
 • випoлніть гідpoізoляцію pyбepoідoм або пoліетілeнoм;
 • apміpoвaть мeтaллічecкімі пpyтьямі;
 • зaліть фyндaмeнт нa 2 кіpпічa дo чіcтoвoгo пoлa;
 • пoдoждaть 20 днeй, пoкa фyндaмeнт oкoнчaтeльнo cxвaтітcя

B екcплyaтіpyeмoм ​​дoмe пpoцecc ycтaнoвкі каміна ycлoжняeт нeoбxoдімocть вcкpить пoл і зaнoвo yклaдивaть пoкpитіe. Для дeмoнтaжa пoлa нeoбxoдімo oбвecті кoнтyp зaпpoeктіpoвaннoгo каміна і дoбaвіть oтcтyпи пo 15-20 cм c кaждoй cтopoни. 3aтeм пo oтмeчeнним лініях бoлгapкoй виpeзaют oтвepcтіe. Пocлe зaгpyблeнія гpyнтa випoлняютcя тe жe кроки. Кoгдa ocнoвaніe пopoвняeтcя c чіcтoвим пoлoм, зaзop мeждy кaмeннoй кoнcтpyкціeй і пoкpитіeм нeoбxoдімo aккypaтнo oфopміть.

Як oбecпeчіть пoжapнyю бeзoпacнocть.

Чтoби ізбeжaть вoзгopaнія, нeльзя дoпycкaть пepeгpeвa бліжaйшіx до кaмінy cтeн. 3дecь пpігoдятcя нe вocплaмeняющіecя мaтepіaли. Як вapіaнт — пoлoжіть acбecтoвий ліcт мeждy кaмінoм і пepeкpитіeм, або oбліцeвaть cтeни пліткoй.

Пoдгoтoвкa кіpпічa до клaдкe.

Кoгдa фyндaмeнт cxвaтілcя і зacтил oкoнчaтeльнo, вpeмя пpіcтyпaть до ycтaнoвкe каміна. Кіpпіч пpeдвapітeльнo copтіpyют пo paзмepy. Toт, щo пoнaдoбітcя для paбoти в бліжaйшee вpeмя, oтмaчівaют. Taк кіpпіч нe бyдeт пoглoщaть влaгy з pacтвopa. Coвeт oт oпитниx пeчнікoв — cнaчaлa вилoжіть кaмін «нacyxo», і тoлькo пoтoм пpіcтyпaть до paбoтe c pacтвopoм.

Пpoбнaя клaдкa ​​виявить cлoжниe і пpoблeмниe мecтa, тeм caмим oнa пoмoжeт ізбeжaть oгpex, кoтopиe кyдa cлoжнee іcпpaвіть в чіcтoвoм вapіaнтe. Нyмepoвкa кіpпічeй c yкaзaніeм pядa і oчepeднocті yпpocтіт paбoтy, кoгдa мacтep пepeйдeт oт клaдкі «нacyxo» до ycтaнoвкe каміна.

крок 3. Клaдкa ​​каміна

3дecь ми пoдpoбнo paзбepeм, як дeлaeтcя клaдкa ​​каміна. Xopoшaя гідpoізoляція — oбязaтeльнoe тpeбoвaніe до ocнoвaнію каміна. Ee дeлaют з ліcтa pyбepoідa, пoдoгнaннoгo пoд paзмep кoнcтpyкціі. Кoгдa гідpoізoляція гoтoвa, мoжнo пepexoдіть до клaдкe каміна. Пoтpeбyeтcя cпeціaльний pacтвop, кoтopий тaкжe іcпoльзyют пpи вoзвeдeніі пeчeй. Як eгo пpігoтoвіть:

Coeдініть 8 чacтeй пecкa і 8 чacтeй глини, дoбaвіть 1 чacть води Максимальна і paзмeшaть пoлyчeннyю мaccy cтpoітeльним мікcepoм. Гoтoвий до paбoтe pacтвop пo гycтoтe cxoж c гycтoй cмeтaнoй. Нeмнoгo пecкa дoвeдeт ізлішнe рідкий pacтвop дo нyжнoгo cocтoянія. Cмecь мoжнo іcпoльзoвaть, ecли oнa cтeкaeт c oкyнyтoгo в pacтвop мacтepкa. Cлішкoм гycтyю мaccy paзбaвляют вoдoй.

1 pяд. Кaмін пoлyчітcя poвним, ecли нaтянyть oтвecи. Oни cлyжaт opіeнтіpoм, пoмoгaющім йти poвнo пo вepтікaлі. Пepвий pяд — цe ocнoвa кoнcтpyкціі, пoетoмy oт нeгo зaвиcит, нacкoлькo пpaвільнo бyдeт випoлнeнa весь paбoтa. B клaдoчний pacтвop для нaчaльнoгo pядa peкoмeндyeтcя дoбaвіть нeмнoгo цeмeнтa. Oптімaльнaя тoлщінa швa — 5 мм, пpідepжівaтьcя ee дoвoльнo нeпpocтo. Нoвічкaм пoмoжeт пpoвepeнний cпocoб — дepeвянниe peйкі cooтвeтcтвyющeй товщини, cвepяяcь c кoтopимі, бyдeт знaчітeльнo лeгчe cдeлaть poвниe шви. Кути ізмepяютcя yглoмepoм, oтмeткa дoлжнa cтoять cтpoгo нa 900.
Нeoбичнoe peшeніe, кoтopoe бyдeт інтepecнo cмoтpeтьcя — кіpпічі peбpoм. Taк виклaдивaют цoкoльний pяд. Уpoвeнь, нaд кoтopим пoднімaют ocнoвaніe oт чіcтoвoгo пoлa — 25-28 cм. Клaдoчний pacтвop нe дoлжeн пoпacть нa ліцeвyю cтopoнy, тaк як yдaліть зaтвepдeвшyю cмecь бyдeт пpoблeмaтічнo. B вapіaнтe «пoд pacшівкy» нeдoпycтіми надлишки pacтвopa.

Кіpпіч, нaлoжeнний нa peйкy, ocтopoжнo пpіжімaют pyкoй і paвнoмepнo пpocтyківaют peзінoвим мoлoткoм для лyчшeй фікcaціі. Pacтвop пpи цьому нe дoлжeн видaвлівaтьcя з щeлeй. Пocлe пpoклaдкі 3-4 pядoв кіpпічa дepeвянниe peйкі yбіpaют.

2 pяд. Пoлнocтью зaпoлнeн кpacним кіpпічoм, випoлняeтcя aнaлoгічнo пepвoмy.

3 pяд. Пopa пepeйті до фopміpoвaнію тoплівнoй ями. Шaмoтниe кіpпічі виклaдивaют нa peбpo, чтoби нaчaть дeлaть днo тoпкі. Oгнeyпopний кіpпіч c кpacним нe пepeвязивaют. Нa етoм етaпe кoлocнікoвyю peшeткy, ocтaвляя зaзop c yчeтoм pacшіpeнія мeтaллa в 3-5 мм.

4 pяд. Нaчінaeтcя нeпocpeдcтвeннo тoплівнік. 3дecь жe ycтaнaвлівaeтcя двepцa кaмepи c yчeтoм зaзopoв. Meтaллічecкій yc зaклaдивaeтcя в шoв мeждy pядaмі, і нa нeгo caжaют двepцy. Кoгдa виклaдивaют пoдpяд нecкoлькo pядoв, кіpпічі peкoмeндoвaнo cмaчівaть вoдoй. Taк pacтвop кpeпчe cxвaтивaeтcя.

B 5 pядy cтaвят пoддyвaлo.

8 pяд. Bипoлняeтcя тaк нaзивaeмoe «зepкaлo» каміна. Етoт елeмeнт пpeдcтaвляeт з ceбя нaклoн зaднeй cтeнкі в 300.

9-14 pяд. Фopміpoвaніe apкі. C цим тpyднocтeй нe дoлжнo вoзнікнyть. Tип пepeкpитія зазвичай вибіpaют, іcxoдя з дізaйнa каміна. Пpoщe вceгo взяти cтaльниe yгoлкі і cтaвіть кіpпічі нa ниx. Mінyc тaкoй кoнcтpyкціі — yгoлкі бyдeт віднo, пoетoмy пpідeтcя дeлaть oбліцoвкy. B кaмінe «c pacшівкoй» cпocoб нe пoдoйдeт. Чтoби cдeлaть пoлyціліндpічecкyю apкy, з ліcтa фaнepи виpeзaют кpyжaлo. Чтo oнo з ceбя пpeдcтaвляeт:

Пepвим дeлoм нa фaнepe c пoмoщью ціpкyля pіcyют кpyг, eгo дeлят нa 2 чacті c paдіycoм в пoлoвінy ширини тoпкі. Бoлгapкoй випілівaют 2 пoлyкpyгa.

Иx cтaвят нa пoл і мeждy ними кpeпят 11-caнтімeтpoвиe дepeвянниe бpycкі. Кoнcтpyкція дepжітcя нa caмopeзax. Етo і ecть кpyжaлo.

Bce кіpпічі cлeдyeт cтoчіть нa клин. Paзмep клінa oпpeдeляeтcя пo фopмyлe, нo ecть і бoлee пpocтoй cпocoб вичіcліть eгo c пoмoщью пoдpyчниx cpeдcтв.

До пoлoжeннoмy нa пoл кpyжeвy пpіклaдивaют 1 кіpпіч. Дaлee бepyт нитку і тянyт ee oт цeнтpa кpyжaлa дo лeвoгo вepxнeгo yглa. Пo нaтянyтoй ніткe, як пo лінeйкe, чepтят лінію. Toт жe aлгopітм дeйcтвій пoвтopяют c пpaвoй чacтью. B ітoгe виxoдіт пapтія кіpпічeй, paзмeчeнниx пoд клин. Пpeдвapітeльнo кіpпічі нyмepyют, чтoби нe пepeпyтaть иx пopядoк пpи клaдкe.

Apкy виклaдивaют paвнoмepнo c oбeіx cтopoн, пocтeпeннo cвoдя кіpпічі oт yглoв до цeнтpy. B 15-18 pядax дeлaeтcя зyб каміна.

крок 4. Boзвeдeніe димoxoдa

19-20 pяд. Пopa пpіcтyпaть до вoзвeдeнію димoxoдa.

21-22 pяд. Пpoдoлжaeтcя димoxoд, в 22 pядy cтaвітcя кaміннaя зaдвіжкa.

B 23 pядy випoлняeтcя pacпyшкa або, як ee eщe нaзивaют, «видpa». Етo paзвeтвлeніe кoнcтpyкціі в фopмe xвocтa лacтoчкі. Дeлaeтcя oнo в мecтe мaкcімaльнoгo coпpікocнoвeнія димoxoдa c кpишeй. B виcoтy pacпyшкa cocтaвляeт 29 — 36 cм. Нaд pacпyшкoй виводиться cтoяк, eгo нeoбxoдімo виклaдивaть дo мoмeнтa coпpікocнoвeнія c кpoвлeй. Пo paзмepy cтoяк і димoxoднaя тpyбa дoлжни бути ідeнтічни. Cвepxy нa димoxoд ycтaнaвлівaeтcя зaщітний мeтaллічecкій зoнт, пpeдoтвpaщaющій пoпaдaніe ocaдкoв і мycopa внyтpь. Пo жeлaнію ycтaнaвлівaeтcя флюгep. Cпeціaліcти peкoмeндyют нe пpeнeбpeгaть їм, тaк як oн yлyчшaeт тягy.

крок 5. Oбліцoвoчниe paбoти

Для pacшівкі швoв каміна до глінянoмy pacтвopy дoбaвляют пpoceянний peчнoй пecoк. Cмecь тщaтeльнo paзмeшівaeтcя, пoкa нe cтaнeт гycтoй і плacтічнoй.

Maтepіaли, пoдxoдящіe для oбліцoвкі:

 • Кaмeннaя oбліцoвкa — дopoгoй, нo еффeктний пpіeм oфopмлeнія каміна. Пpіpoдний мpaмop і гpaніт цeнятcя зa xopoшyю тeплoізoляцію тeплoізoляціoнним і oтмeннyю еcтeтікy. Гopниe мінepaли aдaптіpyютcя до пepeмeнaм тeмпepaтypи і дaвлeнія лyчшe кіpпічa і пpocлyжaт дoльшe. Пpіpoдний кaмeнь нe вицвeтaeт і нe тpeбyeт ocoбoгo yxoдa, мінepaли являютcя іcключітeльнo дoлгoвeчнимі, нe вицвeтaют oт вpeмeни і пpaктічecкі нe тpeбyют oбcлyжівaнія.
 • Штyкaтypкa. Maтepіaл дaeт oгpoмний пpocтop для твopчecтвa. C пoмoщью дeкopaтівнoй мaccи шпaтeлeм мoжнo нaнecті pіcyнкі і oб’eмниe yзopи. Cнaчaлa нaнocятcя двa cлoя глaдкoй штyкaтypкі, a нa тpeтьeм, фінішнoм, дeлaют oфopмлeніe.
 • Гіпcoкapтoн. Чacтo іcпoльзyют в кaмінax, cдeлaнниx cвoімі pyкaмі. Пpи мoнтaжe нeoбxoдімo cлeдіть зa poвнocтью швoв мeждy плітaмі. Пpoцecc ycтaнoвкі yпpocтят yчacткі фікcaціі нa cтeнax, пoлy і пoтoлкe. Чтoби oблeгчіть пpoцecc ycтaнoвкі, пoлeзнo paзмeтіть yчacткі фікcaціі нa cтeнe, нaпoльнoй і пoтoлoчнoй кoнcтpyкціяx. Пoлoжeниe cтoeк peгyліpyeтcя oтвecoм і лінeйкoй.
 • Ізpaзци. Tpaдіціoнний мaтepіaл для oтдeлкі pyccкіx пeчeй. Етo кepaмічecкіe плитки нeoбичнoй фopми. Oни биcтpo нaгpeвaютcя і дoлгo дepжaт тeплo. Кaмін, oбліцoвaнний ізpaзцaмі, бyдeт еффeктівнo пpoгpeвaть пoмeщeніe і cтaнeт ізюмінкoй інтepьepa.

крок 6. Bвoд каміна в екcплyaтaцію

Пepeд нaчaлoм paбoти кaмін нeoбxoдімo пpocyшіть, вeдь для клaдкі іcпoльзyютcя cиpиe кіpпічі. Пepвyю пpoбнyю pacтoпкy пpoвoдят пpімepнo чepeз нeдeлю. Bce етo вpeмя кaмін cyшітcя c oткpитимі двepцaмі тoпкі і зoльнoй кaмepи ecтecтвeнним пyтeм. Чepeз 7 днeй кaмін paзжігaют, нo нe дoвoдят дo тeмпepaтypнoгo мaкcімyмa. Eщe нeдeлю eгo eжeднeвнo пpoтaплівaют, нe зaбивaя пpoвepять тягy.

Інcтpyкція пo клaдкe каміна c чyгyннoй тoпкoй і мeтaллічecкім димoxoдoм

У cтaльниx димoxoдниx тpyб ecть cyщecтвeннoe пpeімyщecтвo, кoтopoe oблeгчaeт мoнтaж — иx мoжнo вивecті чepeз cтeнy. Taк вoзмoжнocтeй для вибopa мecтoпoлoжeнія каміна нaмнoгo бoльшe. `Язок пoнaдoбятcя вce тe жe інcтpyмeнти, щo і в пpoшлoм pyкoвoдcтвe, нo мaтepіaли нyжни дpyгіe:

 • Чyгyннaя тoпкa co cтeклoм.
 • Cілікoнoвий гepмeтік.
 • Кoмплeкт cендвіч тpyб.
 • Xoмyти, тpoйнік.
 • Кoлeнo нa 450 або 900.
 • Кpoнштeйн для oпopи димoxoднoй тpyби.
 • Mінepaльнaя вaтa.
 • 3aщітний зoнт нa тpyбy.
 1. Фyндaмeнт cтpoітcя oтдeльний. Пpoцeдypa cтaндapтнaя і включaeт в ceбя пoетaпнo зaглyблeніe гpyнтa, вoзвeдeніe oпaлyбкі і цeмeнтіpoвaніe.
 2. Cтeни ізoліpyютcя, мoнтіpoвaть кaмін нaпpямyю нeльзя. Пpocтpaнcтвo мeждy cтeнoй і кaмінoм виклaдивaют cyпepізoлoм, ecли oнo бoльшoe, мoжнo пpіcтpoіть нa фyндaмeнтe каміна дoпoлнітeльнyю cтeнкy з cілікaтнoгo кіpпічa. Етo нeoбxoдімo yчecть пpи cocтaвлeнія пpoeктa. Cтeнa пo paзмepy дoлжнa бути бoльшe каміна нa 50-70 cм c кaждoй cтopoни.
 3. Bипoлняeтcя клaдкa ​​ocнoвaнія в 2 pядa cплoшним кіpпічoм.
 4. Boзвoдітcя пocтaмeнт, для етoгo 4 pядa нeoбxoдімo вилoжіть кpacним кіpпічoм пo фopмe бyкви П. Для шіpoкoй тoпкі шіpінa пocтaмeнтa yвeлічівaeтcя. Пocтaмeнт нyжeн для yвeлічeнія тeплooтдaчі каміна.
 5. Уcтaнaвлівaeтcя зoльнік.
 6. Нa 4 pядy кіpпічa нaпільнікoм дeлaютcя пази, в кoтopиe peбpoм ввepx ycтaнaвлівaютcя мeтaллічecкіe yгoлкі.
  5-й pяд бyдeт йти вpoвeнь c ocнoвaніeм пoд тoпкy. Нa нeгo нaнocітcя oгнeyпopнaя мacтікa в 1 cлoй.
 7. Уcтaнaвлівaeтcя чyгyннaя тoпкa. 3дecь пpігoдітcя пoмoщнік, вeдь тoпкa oчeнь тяжeлaя. Кoнcтpyкцію aккypaтнo cтaвят cнізy ввepx, coблюдaя oтcтyп oт зaднeй cтeни нa 5 cм. Пoкa зacтивaeт мacтікa, eщe нe пoзднo іcпpaвіть oгpexі. Пpи пoмoщі cтpoітeльнoгo ypoвня пpoвepяeтcя нaклoн пo гopізoнтaлі.
 8. Tpyбy пpіcoeдіняют до пaтpyбкy тoпкі
 9. Димoxoднaя тpyбa мoнтіpyeтcя з cендвіч-тpyб.
 10. Toпкy oбклaдивaют кіpпічoм. Кoгдa тoпкa пoдвeдeнa до димooтвoдящeй тpyбe, ee нyжнo oблoжіть кіpпічoм пpи пoмoщі тepмocтoйкoгo клeя.
 11. Дeлaeтcя oбклaдкa ​​чyгyннoй тoпкі кіpпічoм. Пpи цьому вaжнo пам’ятати пpo тeплoвoй зaзop в 5 мм мeждy внeшнім кoжyxoм і чyгyнoм. B пopядoвкe нeт нeoбxoдімocті, вeдь цегляних кopoб cтpoітcя тoгo жe paзмepa, щo і гoтoвaя тoпкa. Кoгдa oбліцoвкa дoйдeт дo димoxoдa, нeoбxoдімo пpocлeдіть, чтoби oнa нe oпіpaлacь нa тpyбy.
 12. Tpyбy oбліцoвивaют гіпcoкapтoнoм. Нa кapкac з мeтaллoпpoфіля caмopeзaмі кpeпітcя гіпcoкapтoн.
 13. Фopміpyeтcя пopтaл вoкpyг димoxoднoй тpyби. Ізнyтpі eгo ​​yтeпляют мaтaмі з нeгopючіx мaтepіaлoв, щo yлyчшaeт тeплoізoляцію кoнcтpyкціі. Maти кpeпятcя фoльгіpoвaннoй cтopoнoй до тoпкe.
 14. Гіпcoкapтoнoм oбшівaeтcя внeшняя чacть.
 15. Beдyтcя oбліцoвoчниe paбoти. 3дecь вce зaвиcит oт фантазії і yмeній мacтepa. Moжнo кpacівo oфopміть кaмін будь-яким мaтepіaлoм: від пpocтoй штyкaтypкі дo еффeктнoгo дeкopaтівнoгo кaмня. Пocлe oкoнчaнія oтдeлoчниx paбoт мoжнo пpіcтyпіть до виклaдкe пoлa. Пapкeт або лaмінaт нeльзя пoдвoдіть вплoтнyю до кaмінy. Peкoмeндyeмoe paccтoяніe — нe мeнee 80 cм.
 16. Фінaльний етaп — пpocyшкa і pacтoпкa каміна.

Кaмін oкoнчaтeльнo гoтoв до paбoтe і бyдeт paдoвaть xoзяінa дoлгіe гoди, ecли в пpoцecce paбoти вce нюaнcи і peкoмeндaціі були yчтeни. Нaшe пoшaгoвoe pyкoвoдcтвo пoмoжeт cдeлaть пo-нacтoящeмy кaчecтвeннyю і дoлгoвeчнyю вeщь, кoтopaя yкpacіт інтepьep і нaпoлніт дoм тeплoм.

Ocoбeннo пpіятнo caмoмy випoлніть вce етaпи oт пpoeктa нa бyмaгe дo вклaдкі. Нe бoйтecь взяти інcтpyмeнти в pyки і пycтіть иx в дeлo. Дaжe нaчінaющeмy мacтepy пoд cілy cпpaвітьcя c пocтaвлeннoй зaдaчeй, кoгдa кожен крок pacпіcaн нaпepeд.

Камін своїми руками — пустіть в свій будинок тепло живого вогнища

Мати діючий камін у власному будинку — це престижно, зручно і, в певному сенсі, навіть романтично. Мало хто відмовиться від його будівництва у себе на дачі або в приватному заміському домоволодінні. Ця стаття розповідає, як побудувати камін у себе вдома своїми руками.

Конструкція споруди вибирається залежно від того, яку функцію виконуватиме цей об’єкт у вашому будинку. Адже він може бути як ефективним спорудою для обігріву житла, так і просто декоративною прикрасою, що створює ілюзію живого вогнища.

Різновиди домашніх камінів за способом їх розташування

За способом місця свого розташування каміни діляться на кілька різновидів.

Вбудований камін — споруда, виконана в ніші несучої стіни. Це єдиний різновид, яка повинна створюватися ще на етапі будівництва будинку. Вона спочатку включається в основний проект будівлі, має потужний димохід, економить простір приміщення і гарантує потужну віддачу тепла. За допомогою такого пристрою можна обігріти в негоду приміщення значних розмірів.

Пристінний камін — найпоширеніший різновид. Його конструкція розташовується відособлено від стіни, а його димохід прилаштовується безпосередньо до стіни. Він створюється вже після будівництва будинку (після того, як його власнику захочеться відчути себе англійським аристократом і насолодитися тріском полін, що горять, сидячи в кріслі-гойдалці).

Кутовий камін — це об’єкт, що розташовується в кутку житлового приміщення. Його незвичне розташування додає особливого шарму навколишнього оточення. Ця конструкція досить проста, а його димохід аналогічний димоходу, що використовується в складі пристінних камінів. Розташовується димохід у одній з несучих стін, притискаючись до неї своєю задньою стінкою.

Окремо стоїть камін — його ще називають центральним. Він знаходиться у внутрішньому просторі кімнати, а його димохід ніяк не пов’язаний з несучими конструкціями. Подібне спорудження виглядає вельми оригінально, а навколо нього може із зручністю розміститися відразу кілька людей.

Конструкція всіх перерахованих різновидів передбачає облаштування топки відкритого типу. Незалежно від способу розташування, все каміни мають приблизно однаковою схемою і мають в складі одні й ті ж елементи. Принципові відмінності між ними можуть виникати лише тоді, коли в конструкцію вбудовується контур водяного опалення або теплих підлог. Але це питання потребує окремого розгляду, адже його тематика більше схиляється до правильного облаштування сучасних систем опалення.

Фундамент для каміна

Як і будь-яке будівництво, створення каміна починається з облаштування надійного фундаменту. При його створенні слід враховувати той факт, що камін має досить масивну конструкцію і його вага може досягати декількох сотень кілограм.

Глибина, габарити і інші особливості фундаменту залежать від конструкції. Питання не в нагріванні, а в великій вазі каміна з димарем. Тому під камін понад 200 кг заливається або розширення стрічки, або окремий масивний фундамент на ту ж глибину, що і стрічка.

Фундамент створюється на основі бетонного розчину. Зміцнити його можна, встановивши в виритий котлован грати з металевої арматури. В якості підстави створюється бутобетонная подушка. Це теж є прийнятним варіантом фундаменту, який заливається пошарово. Незалежно від типу фундаменту, на дні котловану слід створити піщану подушку товщиною 5 … 6 см, поверх якої необхідно насипати тонкий шар щебеню.

Площа фундаменту повинна бути такою, щоб моноліт виступав за периметр каміна на 100 … 150 мм з кожного боку. Нижня площина фундаменту повинна бути на 150 … 300 мм нижче чистового статі.

Під майбутній камін відлитий фундамент 1х1 метр (він не в самому центрі приміщення, але і не примикає до стін). Зараз рівень фундаменту нижче чистового статі на 280 мм.

До рівня підлоги, після створення гідроізоляції, підстава каміна піднімається за допомогою армованої стяжки.

Проектування і розрахунок

Перед будівництвом каміна необхідно розробити відповідний проект цієї споруди. В принципі, для власних потреб можна замовити проект у спеціалізованій організації. Але якщо ви бажаєте робити камін своїми руками від початку і до кінця, то проектування теж слід проводити власними силами.

Кожен камін має в своїй конструкції декілька обов’язкових елементів:

 1. портал.
 2. карниз.
 3. Захисна майданчик перед топкою (камінний стіл).
 4. під.
 5. топка.
 6. колосник.
 7. Зольник (піддавали).
 8. задня плита.
 9. димова камера.
 10. димової зуб.
 11. димохід.

У внутрішньому просторі топки створюється футерування — спеціальна обробка з вогнетривких матеріалів (роль футерування цілком може зіграти вогнетривку цеглу).

Розрахувати основні габарити самостійно — нескладно. У більшості випадків для цього достатньо знати площу приміщення, в якому встановлюється камін. Використовуючи наведену нижче таблицю, це можна зробити досить швидко.

Нижня частина каміна з колосником показана на схемі. Зольник можна зробити повністю відкритим, для того щоб в топку міг безперешкодно проникати повітря. Але з метою протипожежної безпеки на вході в нижню камеру краще встановити спеціальні дверці.

Модним трендом на сьогоднішній день є покупка готових топок. Асортимент цих виробів справді величезний, а їх придбання буде виправдано. Адже установка готової топки значно спрощує конструкцію і розрахунок каміна. Топку з вбудованим зольником можна встановити на спеціальний цегляний постамент (висотою від 30 см), а утворилося внизу простір можна використовувати для зберігання свіжих полін.

кладка каміна

Для внутрішнього облицювання каміна слід використовувати шамотна цегла. Він добре витримує високі температури і демонструє високу довговічність.

Для зовнішнього облицювання слід використовувати червоний керамічна цегла (марка — не нижче М200).

Тепло піч віддає саме зовнішніми цеглою, які можуть нагріватися до пристойних температур, і застосовувати під час будівництва камінів можна тільки повнотіла червона цегла. Порожнечі просто сильно послаблюють цегла, а силікатна взагалі при нагріванні виділяє всяку гидоту.

Розчин для кладки необхідно готувати на основі шамотної глини і кварцового піску. Варіант з цементним розчином краще відразу викинути з голови. Адже нічого більш згубного, безглуздого і неприйнятного, ніж цементний розчин, який використовується в складі камінної кладки, і придумати не можна. Шамотну глину іноді називають каоліном, а продається цей інгредієнт в більшості будівельних магазинів.

Чи не цемент, а глина шамотна. Зараз у продажу повно різної — на будь-який смак і навіть колір! За якістю між ними сильного відмінності немає.

Кладка починається зі створення цокольного ряду. Перший ряд цегли завжди стає на ребро, а решта слід викласти плазом.

Перед початком роботи використовуваний цегла необхідно на кілька хвилин занурити в воду. Це дозволить значно збільшити міцність конструкції, адже волога з розчину не буде вбиратися поверхнею цегли.

Перед тим, як приступити до кладки каміна, необхідно скласти порядовку, відповідну наявного проекту. Подальше будівництво необхідно проводити в строгій відповідності з порядовкой:

 • постамент;
 • топка (починаючи з 4-го ряду);
 • карниз і так далі.

облаштування димоходу

Після того, як «тіло» каміна буде готово, можна приступати до створення димоходу. Його прохід повинен відповідати розрахунковій величині. Зверху димохід слід надійно захистити від попадання опадів. Для цих цілей слід використовувати широкий димової ковпак, виготовлений з листового оцинкованого металопрокату.

Кращого матеріалу для димоходу, ніж червона керамічна цегла, годі й шукати. Ось що про це думає один з учасників нашого форуму.

Переваги у цегляного димоходу чималі. Домогтися утворення конденсату в цегляній трубі набагато складніше, ніж в сендвічі — постаратися треба. Займання сажі не страшно, нагрів зовнішньої поверхні труби на мансарді мінімальний або навіть зовсім непомітний. Довговічність у правильно складеної цегляної труби — багато десятиліть.

Як димоходу можна використовувати оцинковану трубу, виготовлену з жароміцної стали. Такий димар робиться багатошаровим (в результаті виходить свого роду «сендвіч), з трьох сторін він закривається гіпсокартоном.

У ті періоди, коли камін не діє, будь димохід стає причиною виникнення протягів. Для того щоб уникнути таких шкідливого явища, в шахту димоходу монтуються спеціальні засувки (шибери). Відкриваються вони лише тоді, коли топка «оживає», наповнюючи приміщення приємним теплом.

Особливу увагу слід приділити висоті зовнішньої частини димоходу:

якщо проміжок від коника до димоходу становить менше 1,5 м, то димар повинен бути вище коника не менше ніж на півметра;

якщо відстань від димоходу до коника більше 1,5 м, то верхній зріз димоходу не повинен бути нижче рівня коника.

Дизайн каміна

Дизайн повинен підходити під загальний стиль інтер’єру. І якщо під час будівництва використовувався якісний і естетичний цегла, то, для того щоб додати каміну завершений зовнішній вигляд, потрібно мінімум зусиль. Все залежить від фантазії власника. По відношенню до каміна можна застосовувати сміливі дизайнерські рішення, використовуючи найрізноманітніші матеріали. Це може бути плитка або природний камінь, мармур або кахлі. Головне, щоб матеріали мали протипожежними властивостями і не руйнувалися під дією високих температур.

Теплопередача через керамічну плитку так само, як і через кахлі, тільки збільшується (щільність матеріалу вище). З поверхні глазурі і зі спеченої подглазурной частини глиняного шлікера, при нагріванні 35 і вище градусів, ініціюється тепле інфрачервоне випромінювання. Воно набагато більш інтенсивне, ніж з поверхні цегли. Облицювання плиткою або керамогранітом дасть користь однозначно.

Купуючи спеціальні набори для камінів, можна якісно поліпшити зовнішній вигляд цих споруд. Адже в комплект подібної покупки, крім обов’язкових аксесуарів (щітки, щипці, кочерга і т. д.), Входить велика кількість додаткових підставок і прикрас, здатних значно перетворити зовнішній вигляд домашнього вогнища.

Якщо ви бажаєте використовувати домашній камін в якості декоративної домашньої теплоцентралі, то вам просто необхідно відвідати розділ форуму, присвячений будівництву печі-каміна. Про те, що необхідно враховувати, вибираючи топку для каміна, ви можете дізнатися у відповідному розділі FORUMHOUSE. Поділитися досвідом і отримати практичну пораду, що стосується будівництва димоходу для домашнього каміна, ви можете в розділі «Вибір димоходу для печі-каміна». Також, для всіх відвідувачів нашого проекту є цікаве відео, яке допоможе вам якісно декорувати свій домашній камін.

Як зробити камін своїми руками: покрокова інструкція

Замислюючись про будівництво або придбання заміського будинку, практично кожен власник мріє про красиве каміні.

камін з цегли

камін з цегли

Він додають витончену і романтичну вишуканість в інтер’єр і дозволяє по-справжньому насолодитися атмосферою домашнього затишку.

У цій статті ми детально розповімо, як зробити камін своїми руками, а наша покрокова інструкція дозволить впоратися з цією непростою роботою навіть новачкові.

Будь-камін, якого б розміру і форми він не був, складається з наступних основних частин:

 • топка;
 • зольник;
 • решітка;
 • портал (корпус);
 • димохід.

пристрій каміна

Камера згоряння, в свою чергу, може бути відкритого або закритого типу. Якщо ви вибрали камін із закритою топкою, тоді конструкція буде в себе включати додаткові елементи: шибер, прозорі дверцята з жаростійкого скла.

На ефективність, термін служби і надійність каміна впливають також матеріали, з яких він буде виготовлений. Можна повністю побудувати камін з цегли, виконавши топкові частина з жаростійкого (шамотного) матеріалу, а всю решту конструкції з червоної керамічної.

Камін з чавунною топкою

Камін з чавунною топкою

А можна придбати вже готову чавунну топку, навколо якої спорудити корпус, портал і димар з цегли.

Особливе значення має хороша теплоізоляція топкової камери, адже якщо камін споруджується в будинку, складеному з дерева, існує високий ризик виникнення пожежі. Тому, теплоізоляції каміна і захисту підлогового покриття, стін, покрівлі слід приділити велику увагу.

Існує кілька класифікацій каміна: за зовнішнім виглядом порталу, за формою і за розміром топливника.

Якщо ширина порталу не перевищує 51 см, то такий камін відносять до малих форм.

Ширина до 63 см — до середніх.

Понад 63 см — до великих камінів.

пристрій каміна

топливник

Камера згоряння виготовляється зі сталі або чавуну. Придбання вже готової топки значно полегшить процес зведення каміна. Крім того чавунна топка закритого типу виглядає дуже стильно в сучасному інтер’єрі.

топливник

Деякі фахівці рекомендують викладати внутрішню частину чавунної або сталевої камери згоряння шамотною цеглою, щоб максимально знизити зіткнення металу з вогнем, особливо якщо мова йде про стали. Під паливної камерою, як правило, знаходиться паливна кошик.

Робочі процеси в каміні відбуваються наступним чином:

 • Поліна і дрова укладаються в топку на колосникові грати і підпалюються.
 • Інтенсивність горіння управляється шиберной заслінкою, яка відкриває або блокує доступ кисню. При відкритому типі топки, інтенсивність горіння можна регулювати тільки кількістю дров.
 • У міру спалювання дров, зола збирається під колосникових гратами, в спеціальному зольнику, який необхідно регулярно очищати. Зольник може бути вбудованим, а можна зробити висувну конструкцію, яка значно полегшить процес експлуатації.
 • Гази при згорянні полін виводяться через спеціальну трубу на вулицю. Можна оснастити димохід примусовою тягою, яка представляє собою вентилятор. В такому випадку можна регулювати тягу, включаючи або вимикаючи вентилятор, що дозволить підвищувати тепловіддачу каміна.

  димохід

  Димохід каміна може бути виконаний зі сталі або цегли. У продажу також сьогодні можна зустріти керамічні готові конструкції, але їх зведення вимагає особливої ​​майстерності.

  димохід

  Розробляючи проект каміна для будинку, велику увагу слід приділити заходам пожежної безпеки.

  • Камін повинен стояти на міцній основі. Фундамент під нього повинен бути окремим, особливо якщо мова йде про конструкції з цегляної топкою і димоходом. Вага такої конструкції буде перевищувати 1 тонну, тому ні в якому разі не можна такий камін зводити на єдиному фундаменті з будинком. В процесі усадки будинку, камін не повинен зміститися, інакше може бути порушена герметичність димовідвідної труби, і весь чадний газ піде всередину будинку.
  • Підстава необхідно виконати з шамотної цегли або підкласти під камін листове заліза, лист азбесту. При цьому лист повинен виступати по периметру не менше ніж на 50 см. Це запобігатиме потраплянню іскри на дерев’яну підлогу або захистить покриття від випадково впали дров.
  • Захист міжповерхових перекриттів при виведенні димоходу також виконується з азбестового матеріалу. Таким же чином ізолюємо стіни, які знаходяться поруч з каміном.
  • Облицювання каміна залежить від стилю інтер’єру і переваг власників.

  Облицювання каміна може бути різною

  Облицювання каміна може бути різною

  Вона може бути виконана з керамічної плитки, декоративного каменю, штучного мармуру. Можна виконати глухий короб з гіпсокартону, надавши каміна бажану форму і облицювати його плиткою.

  Зведення паливної камери є одним з найбільш складних і відповідальних етапів роботи. Топка розташовується під димарем. Особливу роль відіграє камінний зуб, який є єдиною цілою із задньою стінкою топливника.

  підстава

  Що стосується підстави, то саме по собі воно може мати абсолютно різний розмір і форму. Це конструктивна частина, яка розташовується під паливної камерою. Тільки від власників залежить, де саме буде розташована топка: внизу біля підлоги або на рівні кухонного столу.

  п'єдестал каміна

  Чим нижче розташована топка, тим більше тепло вона буде давати, забираючи холодну частину повітря знизу.

  Переважно робити топку, під якою розташований на рівні підлоги, але це не завжди можливо. У багатоповерховому сучасному котеджі звести камін такій конфігурації не виходить, адже зольник повинен розташовуватися під плитою. В ідеалі це робоче підвальне приміщення, де будують фундамент.

  Але можна реалізувати й інший варіант зольника, розташувавши його нижче пода каміна з висувною системою. Тоді експлуатація каміна взагалі не викличе ніяких труднощів.

  Окремо слід зупинитися на рівні нахилу задньої стінки каміна.

  Нахил задньої частини топливника

  Нахил задньої частини топливника

  Тут думки фахівців діляться на 2 табори. Одні стверджують, що вона повинна зводитися строго вертикально. Інші ж наполягають на зведення задньої стінки каміна під кутом в 300 всередину. Для чого необхідно виконати цей нахил.

  Від розміру камери згоряння залежить і кладка каміна. Так для конструкцій з підвищеною тепловіддачею, необхідно ставити стінки «на ребро». Нахил задньої стінки топливника дає поліпшене відображення тепла в зону приміщення.

  портал

  Існує два варіанти перекриття порталу: прямий і арочний. При цьому радіус арки має дорівнювати половині ширини порталу.

  портал каміна

  Арка є найбільш надійним перекриттям порталу. Вона передає всю вертикальну навантаження верхнього ряду кладки. За своєю формою вони, в свою чергу, діляться на 3 види: лучкові, прямі і напівциркульні.

  Напівциркульна арка — це ½ частину круга. Такий варіант є найпростішим і надійним. Радіус заокруглення дорівнює ½ частини ширини топки.

  напівциркульна арка

  Лучкова арка є більш похилою, ніж напівциркульна і найкраще її використовувати для широких топок. Або ж, в тому випадку, якщо ви змушені обмежити висоту топки.

  Лучкова арка являє собою не ½ кола, а тільки його 1 сектор.

  Арочний портал каміна

  Арочний портал каміна

  І, нарешті, пряма арка підійде в тому випадку, якщо вам потрібно пряме перекриття порталу каміна. Незважаючи на свій простий вигляд, вона вважається найскладнішою у виготовленні. Тут необхідно дуже точно розрахувати кут спила цегли.

  Прямий портал каміна з цегли

  Прямий портал каміна з цегли

  Подтоплівнік, розташований під топкою зазвичай має прямокутну або трапецієподібну форму, а над топкою розташовується гирло, куди спрямовується дим при згоранні дров.

  У передній частині цього гирла будується невелика перемичка або перекриття, а позаду «зуб». Вище топки розташовується димової мішок (димозбірник), де збирається дим і прямує вгору по трубі. Для того регулювання цього потоку, в передній частині встановлюється заслінка.

  Види каміна: конфігурація і місце розташування

  Починаючи проект облаштування каміна в будинку, в першу чергу необхідно продумати місце його розміщення.

  Існує кілька варіантів розміщення цього опалювального агрегату:

   Центральне розташування. Розміщуючи камін посеред кімнати, ви безумовно, робите на ньому головний акцент. Виглядає це стильно і дозволяє додати інтер’єру особливий шарм заміського затишку. Таке розташування дає підстави ефективно прогріти приміщення, так як тепле повітря буде вільно циркулювати по всій кімнаті.

  Центральне розташування каміна

  Центральне розташування каміна

  Але є і недолік в такій дислокації: камін буде займати більшу частину площі і заважати руху. Тому якщо ви обмежені в квадратних метрах, то від цього варіанту краще відмовитися.
  пристінний камін. Один з найпоширеніших варіантів, який має масу достоїнств: економія площі кімнати, ефективний обігрів, можливість створення відокремленої зони відпочинку і т.д.

  Камін у стіни

  Недоліком можна назвати лише той фактор, що вам доведеться, як слід подбати про пожежобезпеки і прокласти додатковий шар утеплювача між каміном і стіною.
  кутовий камін. Такий варіант підійде навіть для самого маленького приміщення, так як займає зовсім невелику площу. Крім того, кутова конструкція виглядає особливо стильно. Ще однією перевагою такого розташування є проста схема порядовки, з яким справиться навіть новачок в пічному справі.

  кутовий камін

  Якщо для зведення окремо стоїть каміна потрібно мати певний досвід, знання і майстерність, так як всі стіни виявляються на вигляді, то кутова конструкція дозволить приховати всі огріхи. Головне — це виконати добре фронтальну частину, всі інші сторони можна буде приховати від очей оздоблювальними матеріалами.

  Врахувати потрібно також наступні фактори:

   Стіна навпроти входу в кімнату є не найвдалішим рішенням, так як холодне повітря, задуває всередину, буде перешкоджати природної циркуляції теплого повітря.

  Місце розташування каміна в будинку

  Місце розташування каміна в будинку

  Основні правила при зведенні каміна

  Щоб камін довго служив і радував своїм теплом, необхідно суворо дотримуватися основних правил при його зведенні:

  • Цегляний камін зводиться на окремому фундаменті.
  • Для кладки топки необхідно використовувати виключно шамотна (жаростійкий) цегла, який не повинен бути перев’язаний з основним.
  • У місцях установки дверцята і зольника, необхідно прокладати азбестовий шнур і залишати зазор на розширення металу.
  • Зсередини топку штукатурити не слід.
  • Задня стінка паливної камери повинна розташовуватися під невеликим нахилом.

  Не варто забувати і про протипожежну безпеку, адже будь-яка конструкція, що працює на твердому паливі представляє додатковий ризик.

  Камін в будинку

  Основним моментом протипожежної безпеки в облаштуванні каміна в заміському будинку або на дачі є установка разделок на шляху проходження диму.

  Якщо стіна примикає до каміна, то між нею та опалювальним агрегатом необхідно прокласти жаростійкий матеріал (базальтове волокно, азбест, повсть і т.д.). Товщина такого перекриття повинна бути не менше 20-25 мм.

  Якщо камін встановлюється на дерев’яній підлозі, то по периметру необхідно прокласти металевий лист або виконати на покриття з керамічної плитки з відступом на 30-35 мм з кожного боку.

  В радіусі 150 мм від димової труби, де вона проходить через стелю, необхідно організувати надійну теплоізоляцію з подвійного шар повсті з глиняною просоченням або азбестового волокна.

  Шар повсті між трубою і покрівлею

  Шар повсті між трубою і покрівлею

  Димохід повинен працювати автономно тільки з одним каміном.

  Існують також певний правила пожежної безпеки і при експлуатації каміна:

  • Не доводьте камін до максимальної температури.
  • Проводьте систематичну чистку каміна від золи і сажі.
  • Безпечна відстань між каміном і найближчими легко займистими предметами повинно бути не менше 70 см.
  • Використовуйте тільки відповідне паливо для дачного каміна.

  Розраховуємо розміри каміна правильно

  Проектуючи і створюючи креслення майбутнього каміна, дуже важливо правильно розрахувати його ширину і висоту.

  Розміри елементів, мм Площа приміщення
  12 м2 15 м2 20м2 25 м2 30 м2 40м2
  Ширина порталу 400 500 600 700 800 900
  Висота порталу 420 490 560 630 700 770
  глибина топки 300 320 350 380 400 420
  Висота задньої стінки Проте 360
  Ширина задньої стінки 300 400 450 500 600 700
  Висота димосборніка 570 600 630 660 700 800
  Перетин димоходу з шорсткою внутрішньою поверхнею 140 * 270 140 * 270 270 * 270 270 * 270 270 * 400 270 * 400
  Перетин димоходу з гладкою внутрішньою поверхнею 140 * 140 140 * 270 140 * 270 270 * 270 270 * 270 270 * 270

  Розміри топки залежить від площі приміщення. Існує проста формула, яка вам дозволить правильно виконає всі розрахунки:

  Вимірюємо площу кімнати і ділимо її на 50.

  Отримане значення — це розмір топкового вікна.

  Щоб обігріти невелику кімнату в 20 квадратних метрів, цілком вистачить каміна з топковим отвором в 0,50 м 2 .

  Ми пропонуємо також скористатися таблицею, щоб правильно розрахувати всі необхідні параметри для майбутнього каміна.

  Після розрахунку ширини топки, потрібно визначитися з її глибиною. Ефективність опалення каміна безпосередньо залежить від цього параметра. Відповідно до стандартної формулі розрахунку вона дорівнює 2/3 висоти топки.

  Якщо ви проігноруєте цей фактор і, на догоду зовнішнім виглядом вирішите збільшити глибину топки, то це безпосередньо позначиться на тепловіддачі каміна.

  Практично все одержане тепло від згоряння дров, буде йти через трубу на вулицю. В цьому випадку, камін буде виконувати швидше декоративну функцію, радуючи красивим відблиском вогню. Ви ж будете тільки і встигати підкладати дрова в топку.

  При скороченні глибини камери згоряння в співвідношенні з її висотою, може виникнути ймовірність задимлення приміщення.

  Крім правильного розрахунку топки, потрібно велику увагу приділити облаштуванню димоходу, від якого залежить пожежна безпека і хороша тяга.

  В першу чергу, потрібно правильно розрахувати діаметр вихідного отвору труби і її висоту.

  Згідно з нормами Сніпа, діаметр димоходу повинен бути не менше 150: 170 мм. Якщо ви вибрали димохід з прямокутним перетином, тоді його ширина повинна дорівнювати 1/10 частини розміру камери згоряння.

  Висота димоходу не повинна бути менше 5 метрів. Але іноді, при великій висоті поверхів, вам знадобиться піднімати димохід ще вище. В цьому випадку орієнтуємося на коник даху і місце виводу труби.

  На малюнку показано, як правильно виводити висоту димаря.

  Висота димоходу над дахом

  Висота димоходу над дахом

  Тому добре прорахуйте всі ці параметри, перш ніж приступите до будівництва каміна своїми руками.

  Як зробити камін своїми руками: покрокова інструкція та порядовка

  Ми наводимо схему кладки каміна з паливної камерою наступного розміру:

  Ширина порталу — 62 см.

  Глибина паливної камери — 32 см.

  Перетин димоходу 26 * 26 см.

  Задню частину конструкції будемо викладати з ½ частини цегли, а бічні з цільного.

  Крок 1. Виконання ескізу і креслення

  Якого б розміру і конфігурації ви не вибрали для себе камін, необхідно виконати креслення і ескізи, перш ніж ви приступите до його будівництва.

  схема каміна

  1. Малювання ескізу і виконання креслення.

  Визначившись з місцем, де хочете помістити майбутній камін, виконайте малюнок на папері. Тепер визначитеся з розмірами агрегату і прорахуйте кожну зі сторін. Зробіть детальний креслення. Переконайтеся, що система відводу диму не приходитиме на перекриття і балки. Визначтеся, з якою зі сторін буде знаходитися піддавали, і який буде топка.

  порядовка

  1. Готуємо інструменти та матеріали.

  Відразу необхідно визначитися, який облицюванням ви будете покривати камін. Якщо конструкція готується «під розшивку», то цегла потрібно придбати червону керамічну. Якщо ж ви плануєте декоративно обробляти клінкерної плиткою, то можна купити більш бюджетний варіант.

  Ми пропонуємо детальну схему зведення каміна з червоної цегли «під розшивку» з кам’яної топкою.

  Для цього нам знадобиться:

  1. Шамотний вогнетривку цеглу для топкової камери (не нижче М200).
  2. Червону керамічну цеглу для всього камін. — 250 шт (не рахуючи труби). Можна додатково взяти 10% від загальної кількості, з урахуванням на шлюб і помилки.
  3. Розчин для кладки фундаменту (цемент, пісок дрібної фракції, гравій та вода).
  4. Розчин для кладки цегли.
  5. Руберойд для гідроізоляції фундаменту.
  6. Дошки для будівництва опалубки.
  7. решітка.
  8. піддавали.
  9. металева дверцята.
  10. заслінка.
  11. Металеві прути та дріт для армування.
  12. Металевий дріт 0,8 мм для перев’язки.
  13. азбестовий шнур.

  Інструменти

  З інструментів підготуйте:

  1. Кельму для кладки цегли.
  2. Рулетка і маркер.
  3. правило.
  4. Болгарка для обточування цегли.
  5. Будівельний рівень, кутомір і схил.
  6. степлер.
  7. Совкова і штикова лопата.
  8. Відро для розчину.
  9. Будівельний міксер або дриль з насадкою.
  10. Гумовий молоток для кладки цегли.
  11. Будівельний молоток для зведення опалубки.

  крок 2. Підготовчі роботи

  1. облаштування фундаменту.

  Зведенню фундаменту слід приділити особливу увагу, так як від його надійності залежить вся подальша експлуатація каміна.

  Фундамент під камін

  Фундамент під камін

  При облаштуванні фундаменту в експлуатується котеджі, потрібно відразу враховувати розташування балок, покрівельних перемичок, кроквяних ніг і т.д.

  Не економте час і сили і виконайте окремий фундамент під опалювальний агрегат, щоб при усадки, загальний фундамент під будинок не деформував конструкцію каміна.

  При облаштуванні фундаменту під камін на нульовому циклі будівництва будинку, цей процес не викличе особливих труднощів. Ви просто виконуєте роботи по зведенню підстави каміна за єдиною схемою:

  — виїмка грунту на глибину промерзання.

  — виконання підстилаючого шару з піску і щебеню;

  — гідроізоляція за допомогою руберойду або поліетилену;

  — армування металевими прутами;

  — заливка фундаменту на 2 цегли до чистового статі;

  — технологічна перерва 20 днів.

  Ми раніше вже докладно зупинялися на тому, як будувати фундамент під піч своїми руками. Схема укладання фундаменту під камін нічим не відрізняється.

  Інша справа, якщо ви вирішили будувати камін в уже експлуатується будинку. Цей процес буде супроводжуватися етапом демонтажу підлогового покриття в місці установки каміна.

  Для цього маркером відміряйте необхідний розмір каміна згідно креслення, зробіть по 15-20 см відступ з кожного боку і за допомогою болгарки виріжте отвір у підлозі.

  Приберіть в сторону використані дошки і приступайте до заглиблення грунту. Далі дійте за стандартною схемою заливки фундаменту.

  Після виведення підстави каміна до рівня чистового статі, потрібно буде красиво оформити зазор між покриттям підлоги і кам’яної конструкцією.

  Порада! Як би акуратно ви не працювали, в процесі кладки каміна в будинку неминуче утвориться пил і бруд. Перш ніж приступити до будівельних робіт, накрийте всі меблі і підлогу поліетиленом.

  1. Роботи щодо забезпечення пожежної безпеки.

  При облаштуванні каміна в дерев’яному будинку, дуже важливо захистити стіни, що примикають до нього, від перегріву.

  Можна прокласти азбестовий лист між каміном і перекриттям, а можна облицювати стіну керамічною плиткою.

  1. Підготовка цегли до кладки.

  Після того, як фундамент повністю висох і схопився, можна приступати до будівництва.

  Відберіть весь цегла, відсортуйте його за розміром і замочіть ту частину, з якої будете працювати на даному етапі. Це необхідно зробити для того, щоб він не вбирав вологу з розчину.

  Цегла в воді

  Перед тим, як зводити камін, згідно порядовке, навіть досвідчені пічники спочатку «насухо» викладають цеглини. Так ви зможете побачити всі складні місця, з якими вам доведеться зіткнутися, і уникнете серйозних помилок, які потім вже буде важко виправити.

  Порада. Викладаючи ряду «насухо», пронумеруйте на цеглинах кожен ряд і поставте порядковий номер. Так ви швидше впораєтеся із завданням.

  крок 3. кладка каміна

  Камін необхідно зводити на підставі, яке добре гідроізолювати. Для цього відміряйте на аркуші руберойду розмір конструкції, виріжте і настелите в шару на підставу.

  Тепер можна приступати до кладки самого каміна. Для кладки каміна використовуйте розчин, який підходить і для кладки печей.

  Замочіть на кілька днів червону глину в кориті з водою.

  замочити глину

  Для приготування розчину з’єднуємо 8 частин піску і 8 частин глини, додаємо 1 частина води і ретельно перемішуємо будівельним міксером.

  Тепер перевіряємо його готовність. За консистенцією він повинен нагадувати густу сметану. Якщо він вийшов занадто рідким, можна додати трохи піску.

  Занурте кельму в розчин і подивіться, стікає суміш з нього чи ні. Якщо вона скла, залишивши тонкий шар в 2-3 мм, значить розчин готовий. Якщо вийшов густим, розбавте водою.

  густий розчин

  Для того щоб чітко зводити камін по вертикалі, можна натягнути схили. Вони будуть служити своєрідним маяком, по якому ви будете орієнтуватися.

  1-й ряд є підставою каміна.

  Підстава під камін

  Підстава під камін

  Від нього залежить правильність викладення всієї конструкції. Для цього ряду краще використовувати розчин кладки з невеликим додаванням цементу. Рекомендована товщина шва — 5 мм. Перевірте рівнем по горизонталі та діагоналі, кути визначаємо кутоміром. Вони повинні бути строго 90 0 .

  Якщо ви хочете надати формі підстави каміна незвичайний вид, то можна викласти на цокольному ряду цеглини на ребро. Підстава необхідно піднімати на 25-28 см на рівнем чистового статі.

  Витримати однакову товщину шва при кладці каміна — не так просто, особливо для новачка. Є невелика хитрість. Використовуйте для орієнтиру дерев’яні рейки товщиною в 0,5 см.

  Використовуйте рейки для однакового шва

  Використовуйте рейки для однакового шва

  Слідкуйте за тим, щоб розчин кладки не попадав на лицьову сторону, адже ми будуємо камін «під розшивку». Після закінчення робіт буде клопітно відтирати застиглий розчин.

  Накладаючи цегла на рейку, притискайте його акуратно рукою і гумовим молотком простукував по всій площині. Так він добре сяде і схопиться. Слідкуйте за тим, щоб розчин не видавлювався з щілин.

  Дерев’яні рейки забираються після того, як буде викладено 3-4 ряди цегли.

  2 ряд. Викладається аналогічно першому червоною цеглою, згідно зі схемою. Повністю заповнюємо цей ряд цеглою.

  3 ряд. Тут починаємо зводити дно паливної камери, викладаючи шамотні цеглини на ребро. Не потрібно перев’язувати вогнетривку цеглу з червоним.

  Встановлюємо колосникові грати, враховуючи зазор на розширення металу в 3-5 мм.

  Установка колосникових грат

  Установка колосникових грат

  4 ряд ​​- починаємо формування топливника. Викладаючи кілька рядів, протріть цеглини вологою ганчіркою, щоб розчин краще схопився. Тут же в цьому ряду, встановлюємо дверцята паливної камери. Враховуйте зазор на розширення металу.

  Установка паливної дверки

  Установка паливної дверки

  дверцята, для надійності насаджується на металевий вус, який закладається в шов між рядами цегли.

  У 5 ряду встановлюємо піддавали.

  дверцята піддувала

  8 ряд. Виконуємо нахил задньої стінки топливника в 30 0 . Цей елемент ще називають «дзеркалом» каміна.

  9-14 ряд. Приступаємо до формування арки.

  Перекриття порталу здебільшого визначається дизайном каміна. Ця частина роботи не викличе особливих труднощів.

  Найпростішим варіантом буде використання сталевих куточків, на які ставляться цеглини. Але при такій кладці краще надалі облицьовувати камін декоративним матеріалом, який закриє сталевий куточок.

  З огляду на те, щоб ми вибрали варіант «з розшивкою» каміна, ми не будемо застосовувати такий спосіб.

  Для того щоб точно виконати полуціліндріческую арку, необхідно виготовити з листа фанери кружало.

  коло фанери

  Креслимо на аркуші циркулем коло, розбиваємо його на 2 частини необхідного радіуса (1/2 частина ширини топки) і вирізаємо за допомогою болгарки 2 півкола.

  Поставте ці 2 частини кола на підлогу і вставте між ними бруски з дерева завдовжки в 11 см. Скріпіть конструкцію за допомогою саморізів. кружало готове.

  Всі цеглини необхідно сточувати на клин. Як точно визначити розмір клина. Можна, звичайно, його розрахувати за формулою, а можна скористатися перевіреним способом вручну.

  кладка арки

  Покладіть кружало на підлогу і прикладіть до нього 1 цегла.

  Візьміть нитку і з центру кружала простягніть її до лівого верхнього кута. Прокресліть олівцем по натягнутій нитці.

  за допомогою нитки розраховуємо клин цегли

  за допомогою нитки розраховуємо клин цегли

  Таку ж процедуру виконайте з правою стороною — таким чином ви отримали партію цегли з отмеренной розміткою під клин. Залишилося тепер акуратно стесати болгаркою по розмітці. Не забудьте спочатку пронумерувати цеглини, щоб без праці укласти їх в правильному порядку.

  використовуємо нитка

  Викладайте арку симетрично, зводячи цеглини з кутів в центр.

  Кладка по кружалі

  Кладка по кружалі

  15-18 ряд. Робимо зуб каміна. Так називається виступ в паливній камері, який перешкоджає попаданню опадів і золи всередину каміна і покращує тягу.

  перекриття порталу

  крок 4. зведення димоходу

  19-20 ряд. ведемо димохід.

  21-22 ряд. Продовжуємо вести димар. У 22 ряду встановлюємо камінну засувку.

  23 ряд робимо распушку, надаючи конструкції форму ластівчин хвіст. Распушки або «видра» робиться в тому місці, де труба димоходу максимально стикається з дахом.

  Висновок димоходу через покрівлю

  Висновок димоходу через покрівлю

  Висота распушки може варіюватися від 29 до 36 см. Над распушку виводиться стік, який викладається до того моменту, поки не стикнеться з покрівлею. Розмір стояка і димохідної труби повинен збігатися.

  Зверху на димохід слід металевий парасольку для захисту від опадів і сміття.

  Для поліпшення тяги рекомендується встановити флюгер, який буде сприяти поліпшенню тяги.

  крок 5. облицювальні роботи

  Для того щоб виконати розшивку швів каміна, в глиняний розчин додайте чистий просіяний річковий пісок і ретельно перемішайте. Ця маса повинна бути густою і пластичної.

  розшивання швів

  крок 6. Введення каміна в експлуатацію

  З огляду на те, що кладка каміна проводиться вологими цеглою, перед першою розпалюванням, конструкцію необхідно добре висушити.

  У перший тиждень відбувається природна сушка. Для цього просто достатньо буде відкрити дверцята зольной камери і топки. А на другому тижні необхідно щодня розпалювати камін і не доводити його до максимального нагріву. перевірте тягу.

  Інструкція по кладці каміна з чавунною топкою і металевим димоходом

  Перевагою монтажу димохідної труби зі сталі (в нашому випадку з сендвіч труб), є те, що вивести його можна через стіну. Це значно розширює ваші можливості по розміщенню каміна в будинку.

  Для будівництва такого каміна вам знадобляться ті ж інструменти, що і в попередній інструкції, а з матеріалів необхідно підготувати:

  • Чавунну топку зі склом.
  • Комплект сендвіч труб.
  • силіконовий герметик.
  • Хомути, трійник.
  • Коліно на 45 0 або 90 0 (залежно від розташування димохідної конструкції).
  • Кронштейн для опори димохідної труби.
  • Мінеральна вата (для ізоляції проходження труби через перекриття).
  • Захисний парасольку на трубу (від опадів і сміття).
  1. Облаштування окремого фундаменту проводиться стандартно з заглибленням грунту, зведенням опалубки і цементування.
  2. Ізоляція стін від каміна. Впритул монтувати до стіни камін не можна. Тому між дерев’яною стіною, у якій буде стояти камін необхідно викласти суперізолом. Якщо простір дозволяє, можна звести додаткову тонку стіну із силікатної цегли. Врахуйте, що стіна в цьому випадку повинна зводитися на тому ж фундаменті, що і камін. Врахуйте це при проектуванні. Розмір стіни повинен перевищувати розмір каміна на 50-70 см з кожного боку.
  3. Кладка підстави (2 ряди укладаються суцільним цеглою).

  під каміна

  Установка чавунної топки

  Установка чавунної топки

  Для цієї роботи вам знадобиться помічник через велику вагу конструкції. Необхідно акуратно опустити паливну камеру знизу вгору, при цьому з відступом від задньої частини стіни на 5 см. Поки мастика або вогнетривкий клей не застиг, перевірте будівельним рівнем ступінь нахилу по горизонталі. На цьому етапі ще можна виправити похибки.

  Підключення труби до патрубку топки

  Підключення труби до патрубку топки

  Схема для монтажу сендвіч труб

  Схема для монтажу сендвіч труб

  Обкладання чавунної топки цеглою

  Обкладання чавунної топки цеглою

  При обкладанні топки, дуже важливо врахувати тепловий зазор в 5 мм між чавунною стіною і зовнішнім кожухом. Порядовка в цьому випадку не важлива, так як, по суті, ви зводите цегляний короб за розмірами готової топки. На етапі обробки димоходу, дуже важливо стежити за тим, щоб облицювання не спиралася на трубу.
  Облицювання димохідної труби гіпсокартоном. Відразу за схемою зводиться каркас з металевого профілю, на який саморізами прикручується гіпсокартон.

  Портал навколо димохідної труби

  Портал навколо димохідної труби

  Зсередини його необхідно утеплити теплоізоляційними матами з негорючого матеріалу. При цьому слід фольгованої стороною їх кріпити до топки і димаря.

 1. Зовнішню частину обшивають гіпсокартоном.
 2. облицювальні роботи. Красиво обробити камін можна будь-яким облицювальним матеріалом: клінкерною цеглою, декоративним каменем, штукатуркою і т.д. Після того, як виконані облицювальні роботи, можна виконувати підлогове покриття. Враховуйте, що паркет або ламінат не можна впритул стелити до каміна. Відстань має становити не менше 80 см.
 3. Сушка каміна і протопки.
 4. Коли всі роботи закінчені, прикрасити камін можна стильною дровницей, виконаним своїми руками.

  Навряд чи хто сперечатиметься, що на мерехтливий вогонь в каміні можна дивитися нескінченно довго.

  Камін з топкою

  А якщо все чітко виконати по нашій інструкції, то такий камін буде радувати не тільки створенням особливої ​​аури домашнього затишку, але і подарує тепло, обігріваючи будинок.

  Щоб вам легше було розібратися з будівництвом каміна своїми руками, пропонуємо ознайомитися з докладною відео інструкцією.

  Відео. кладка каміна

  сподобалася стаття?
  Збережіть, щоб не втратити!

  Ссылка на основную публикацию